Skip to main content

Dinsdag 25 mei 2021 vond de eerste activiteit van het LWV-expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie plaats. Tijdens deze online kick-off meeting werd er meer inzicht gegevens in de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Tevens is er een update gegeven van de activiteiten die wij als LWV in 2021 organiseren.

We leven in een tijd waarbij we te maken hebben met enkele grote transities. Voor dit expertisecentrum is a.d.h.v. een behoefte-inventarisatie onder leden gekozen voor de vier transitiethema’s: Circulariteit, Energie- en klimaattransitie, Digitalisering en Strategisch duurzaam innovatief ondernemen.  

Om meer vorm en inhoud aan deze thema’s te geven is in 2020 een enquête uitgezet. De uitslag van deze enquête laat zien dat veel ondernemers een duurzaamheidsambitie hebben maar vaak nog geen duurzaamheidsstrategie. Aan de andere kant laten de gegevens zien dat bedrijven kansen zien in het herzien van hun grondstoffengebruik en hiermee dus ook het aanbestedingsbeleid.

Special Group en Opleiding
Gedurende deze kick-off meeting heeft Karin van IJsselmuide en Tibor Goossens de aanwezigen meegenomen in de trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen en circulair inkopen. Onderwerpen waarbij ook jij wordt uitgedaagd om ermee aan de slag te gaan en die ook uitgebreid terugkomen in de 4-daagse Opleiding Circulair Inkopen en de Special Group duurzaamheidsstrategie, die later in het jaar van start gaan in het LWV Business College.

Terugkijken Kick-Off Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie


Wil jij als ondernemer impact creëren op waarde en langdurige continuïteit, op het milieu, op jouw portemonnee én op een toekomstbestendige organisatie? Dan ben je als ondernemer ook zélf aan zet!

Vragen?
Heb je nog vragen over de Kick-Off, de Special Group, opleiding of andere projecten binnen het Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie. Neem dan contact op met Sonja Demandt, Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie via de LWV app, via demandt@lwv.nl of via 06 53 16 65 50.