Skip to main content

Expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Doelstelling & aanpak

Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie zet zich in voor het bevorderen van duurzaam ondernemen en het versnellen van processen door te innoveren en door slimme verbindingen te maken tussen ondernemers.

Dit doet het expertisecentrum middels het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau.

Expertisecirkel

Om deze doelstelling na te streven zijn diverse thematieken en onderwerpen bepaald en zijn projecten gestart om de doelstelling te behalen. De thema’s, onderwerpen en bijbehorende doelstellingen zijn weergegeven in de expertisecirkel. De projecten worden onderaan deze pagina toegelicht.

Bekijk expertisecirkel

Onderwerpen & projecten

Om de visie van de LWV en de doelstelling van het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie na te streven zijn er onderwerpen bepaald die met projecten ingevuld worden.

Circulariteit

Het zo efficiënt mogelijk gebruiken van grondstoffen

Limburg Circulair & Afvalvrij

In een circulaire economie behouden producten zo lang mogelijk hun waarde nadat het product zijn originele functie heeft verloren. Door materialen hun waarde te laten behouden wordt de overgang naar afval zolang mogelijk uitgesteld. Wij willen middels dit project doorbraakprojecten om de circulariteit te versnellen vinden en ondersteunen. Daarnaast organiseren wij ook de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20. (www.limburgsecirculaireinnovatietop20.nl)

Mede mogelijk gemaakt door:

Aanbesteden

Aanbesteden met circulariteitsgedachten tussen 30 Limburgse gemeenten en werken aan de aansluiting van de werkgevers/ondernemers. Er volgt een programma: workshop SDG’s vertaalt naar de grote transitie thema’s gevolgd door een 3daagse opleiding Circulaire supply chains.

Groene groeiers

Het landelijke VNO-NCW (waarbij wij Limburg vertegenwoordigen) netwerk Groene Groeiers bestaat uit ondernemers die investeren in de ontwikkeling van een circulaire economie en energietransitie. In de besloten community vinden ondernemers uit verschillende sectoren elkaar op duurzame uitdagingen; van scale up, familiebedrijf tot multinational. De samenwerking in dit project leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam én rendabel zijn.

Energie

Overstappen op duurzame (hernieuwbare) energie

Duurzame Bedrijventerreinen

Veel van onze bedrijventerreinen kunnen verduurzamen. Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Een aanpak die richting geeft aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en -ontwikkeling. Daarvoor hebben we de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen ontwikkeld.

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze makkelijker collectief en integraal worden opgepakt.

Ga naar de Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen.

Het project Duurzame Bedrijventerreinen wordt mede mogelijk gemaakt door:

Duurzaam Energie Besparen (DEB)

De wet milieubeheer verplicht bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000Kwh elektriciteit of 25.000m3 gas gebruiken om besparende maatregelen te nemen. Om de ondernemers te ondersteunen in dit proces is gisteren 28-1-2021  de website www.DEB.nl (Duurzaam-Energie-Besparen )gelanceerd tijdens het EZK event “Partners in Energie uitdagingen”. Op deze site vindt u  praktische hulpmiddelen om energie en daarmee geld te besparen.

Iedere ondernemer kan direct zien hoeveel energie hij kan besparen en via de digitale bespaarassistent welke maatregelen het bedrijf kan nemen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn ‘quick wins’ vermeld.

Regionale energie strategieën

RES Noord en Midden Limburg
De vijftien gemeenten in Noord- en Midden Limburg vormen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Hier wordt samen met de  inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderzocht we hoe er meer energie bespaart kan worden, waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken met zon en wind en hoe we stap voor stap van het aardgas kunnen. Bedrijventerreinen zijn ingebracht in de RESSEN

RES Zuid-Limburg
Zuid-Limburg telt 16 gemeenten en is uniek ten opzichte van de rest van Nederland. Zuid Limburg telt meerdere beperkingen omdat het Heuvelland deels is aangewezen als Natura 2000 gebied. Ook hier zijn bedrijventerreinen ingebracht gezien de potentie van zon op daken van de bedrijven op de bedrijventerreinen i.p.v. het inrichten van zonneweides.

Klimaat

Overstappen op duurzame (hernieuwbare) energie

Waterstof Zuid Nederland

Bij dit project onderzoeken we de mogelijkheden van waterstof in de energienetwerken en de gebouwde omgeving en het integreren van systemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te kijken naar de inzetbaarheid van waterstof, zoals bv.:

  • waterstof als grondstof,
  • in de maakindustrie,
  • automotive/transport/logistiek,
  • Talent ontwikkeling, kennis, opleidingen
  • Gebouwde omgeving
  • Systeemintegratie

Waterstof zal altijd één van de schakels blijven in de energietransitie. Het ontbreekt momenteel vooral aan kennis. Deze kennis en talentontwikkeling zal door ons in het LWV Business College of door de partners van deze coalitie worden opgepakt.

Bekijk hier de flyer voor ‘De kansen van waterstof’

Mobiliteit evenement
Op 4 april 2023 organiseerde de LWV het Mobiliteit evenement op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Meer dan 200 bezoekers kwamen daar alles te weten over emissievrij rijden en varen. We kijken terug op een mooi evenement met veel positieve reacties. Zowel de tentoongestelde voertuigen als de presentaties en verdiepingssessies vielen bij onze bezoekers in de smaak. Bekijk hier de foto’s, aftermovie én presentaties van het evenement. Het vervolg is in ontwikkeling!

Waterbeschikbaarheid

Door klimaatveranderingen is de beschikbaarheid van voldoende water van de benodigde of gewenste kwaliteit op bedrijventerreinen geen vanzelfsprekendheid meer. Lange periodes van droogte zorgen voor een tekort aan water, waarbij forse regenbuien weer kunnen leiden tot wateroverlast. Daarnaast gaan steeds meer bedrijven zich afvragen of de inzet van hoogwaardige kwaliteit drinkwater noodzakelijk is voor de bedrijfsprocessen of dat er ook kan worden volstaan met een duurzamere oplossing zoals bijvoorbeeld water van een mindere kwaliteit. Zo kan het hergebruik van afvalwater (eigen of van derden) bijdragen aan het reduceren van het waterverbruik. Het duurzaam omgaan met het waterverbruik door bedrijven vormt een steeds belangrijker thema voor bedrijven. In samenwerking met Evilim en WML start LWV een project om het waterverbruik op de 3 pilot bedrijventerreinen met 25% te reduceren.

Milieu

(in samenwerking met Expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte)

Het doorbreken van de stikstof en PFAS impasse

Stikstof en PFAS

De bouw en infra wereld wordt zwaar beinvloed door de regelgeving mbt stikstof en pfas. Onwerkbare regelgeving moet aangepast worden en daar werken wij als LWV hard aan, zowel landelijk als provinciaal. Een goede balans tussen economische en ecologische belangen is noodzakelijk. Bij onduidelijkheid of onwerkbaarheid omtrent regelgeving leidt dit al gauw tot stagnatie, ook in de bouw en infra, en dat moet voorkomen worden. De lobby draait overuren.

Betrokken personen

Sonja Demandt

Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie

T +31 - 6 53 16 65 50
E demandt@lwv.nl

Roger Feller - BLM Wegenbouw

Voorzitter expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie

Overige leden expertisecentrum

Diederick Barendsz – Stantec
Ron Hendriks – WBL
Rene Salden – Kragten
Danny Quax – Besix
Danielle Twardy – HS Zuyd

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!