Duurzame Bedrijventerreinen

Om het potentieel op bedrijventerreinen ten volle te benutten is een gecoördineerde en praktijkgerichte aanpak nodig. Deze geeft invulling aan samenwerking, financiële middelen, ondersteuning, tijd, kennisdeling en kennisontwikkeling die bijdraagt aan integrale en collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen.

Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen

De Methodiek richt zich op het verduurzamen van bedrijventerreinen rond drie thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Door deze thema’s samen te brengen kunnen deze, waar mogelijk, makkelijker collectief en/of integraal worden opgepakt.

Duurzame Bedrijventerreinen is een project van ons expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door:

   

Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen

De Methodiek Duurzame Bedrijventerreinen bestaat uit vier delen: 

1. Governance & communicatie
Betreft de wijze waarop bedrijven georganiseerd zijn op een bedrijventerrein, om gezamenlijk aan de slag te gaan met gemeenschappelijke problemen en uitdagingen aan te pakken. Communicatie is hierbij van belang om andere bedrijven hierover te informeren en aan te laten sluiten.

2. Transitiebeeld, ambitie & behoefte
Verkenning van de uitvoering van het bedrijventerrein op basis van een ‘Data-röntgen foto’. Deze verschaft inzicht in de doelgroepen (waaronder grote energieverbruikers, koplopers duurzaamheid, bedrijven met wateroverlast, bedrijven die aan bepaalde wetgeving moeten voldoen). Hiermee wordt een eerste inschatting gemaakt van bedrijven waar een grote impact kan worden gerealiseerd om de doelen te behalen. Uit het advies uit de behoeftebepaling volgen de vervolgstappen die collectief genomen worden.

3. Business case & financiering
Verdere uitwerking van de collectieve vervolgstappen (invulling van een of meerdere modules). In een maatwerkadvies zijn de voorgestelde maatregelen uitgewerkt en voorzien van een kostenindicatie, terugverdientijd, subsidie- en financieringsmogelijkheden.

4. Besluit ondernemers
Het collectief van bedrijven gaat onder begeleiding over tot realisatie van maatregelen. Na uitvoering van de maatregelen, geeft het collectief hierover relevante data ten behoeve van de monitoring van de doelstelling(en).

1. Governance & communicatie

Richtlijnen, tips en formats voor de inrichting en communicatie.

2. Transitiebeeld, ambitie & behoefte

Stappenplan nieuwe projecten rond het verduurzamen van bedrijventerreinen.

2. Paris Proof Ranking (PPR)

2.1. Beschrijving PPR (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies)

2.2. PPR 2014 t/m 2019

2.3. Update PPR 2021

3. Data-röntgenfoto

 • Data-röntgenfoto Duurzame Bedrijventerreinen LWV (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies)

5. BT scan breed

 • Meer informatie hierover volgt binnenkort

6. BT Klimaatscan

6.1. Klaar voor klimaat

6.2. Afkoppelen hemelwater

9. Local Energy Hub

9.0. Algemene informatie Local Energy Hub

9.1. Haalbaarheidsstudies

9.2. Quickscan

 • Aanvraag & beoordeling – Offertevergelijk Energy Hub
 • Offertes
  • Offerte onderzoek en congestie regio Venlo (Spectral)
  • Offerte, Quickscan & Presentatie (Essent Eis)
  • Offerte & Aanvullingen offerte (Rethink Zero)
  • Offerte voorstel & Presentatie technische oplossing beheren netcongestie (Energypool)
  • Offerte presentatie (Volantis)

9.3. Machtiging en overig

3. Business case & financiering

Formats en rekentools ter ondersteuning bij het opstellen van business cases.

1. Business case Energy

3. Business case Circulair

 • Meer informatie hierover volgt binnenkort

4. Financieringsproducten

 • Meer informatie hierover volgt binnenkort

4. Besluit ondernemers

Na een positief van het collectief worden maatregelen ingepland en uitgevoerd.

Betrokken personen

Sonja Demandt

Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie / Directeur Parkmanagement

T +31 - 6 53 16 65 50
E demandt@lwv.nl

Jacko D'Agnolo

Projectleider Duurzame Bedrijventerreinen

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!