Skip to main content

Over LWV

De Limburgse Werkgevers Vereniging is hét ondernemersnetwerk en dé bepalende werkgeversvereniging van Limburg.

De LWV in twee minuten >Zo dragen wij bij aan de SDG's >

Missie

De LWV bevordert innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving

Visie

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het door werkgevers inzicht en kennis verschaffen (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.

Kernwaarden

LWV Verbindt - Het beste netwerk

Groei zowel zakelijk als persoonlijk door in contact te komen met collega-ondernemers tijdens o.a. evenementen, bijeenkomsten en via de LWV App.

LWV Versterkt - De beste persoonlijke ontwikkeling

De LWV biedt een platform waar ondernemers kennis kunnen opdoen en kennis kunnen delen zodat je direct concrete vervolgstappen kunt zetten, zowel voor jezelf als voor je organisatie. In het LWV Business College biedt de LWV opleidingen, masterclasses, inspiratiesessies, kennissessies en netwerken aan. Zo blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen en leer je van de ervaringen van andere ondernemers.

LWV Vertegenwoordigt - De beste lobby

De LWV zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg en komt op voor jouw belang door in gesprek te gaan met overheden, politiek, onderwijs en maatschappelijke organisaties. (regionaal, provinciaal en landelijk) Allemaal zodat jij kunt doen waar je goed in bent: ondernemen!

De regio

De LWV zorgt ervoor dat de stem van de Limburgse ondernemer te horen is in de Limburgse economie. Dit gebeurt zowel op kleine als op grote schaal en in samenwerking met kringbesturen. Elke regio, genaamd een kring: Kring Zuid-Limburg, Kring Midden-Limburg en Kring Noord-Limburg, heeft een eigen kringbestuur dat ervoor zorgt dat ondernemers elkaar ontmoeten en inspireren.

LWV in cijfers

118

Evenementen en bijeenkomsten

1260

Leden

41

Projecten