Business College

"Als ondernemer heb je doelen en ambities, wil je vooruit"

In samenwerking met gerenommeerde onderwijspartners is de LWV dé plek waar ondernemers kennis kunnen opdoen en kennis kunnen delen. Met op maat gemaakte programma’s waar jij als ondernemer ook echt iets aan hebt ga je samen met collega-ondernemers, die soortgelijke verdieping zoeken, aan de slag met een inhoudelijk programma van hoog niveau. Door de directe vertaalslag naar de praktijk kun je direct concrete vervolgstappen kunt zetten, zowel voor jezelf als voor je organisatie.

Door de diversiteit die aangeboden wordt kun je zelf bepalen wat voor jou interessant is en hoe ver je de diepte in wilt gaan. Alle facetten van Kennis & Ondernemerschap zijn ondergebracht in het LWV Business College waar opleidingen, masterclasses,  inspiratiesessies, special groups en het LWV Next Level traject in aangeboden worden.

Aanbod

De LWV biedt op maat gemaakte opleidingstrajecten aan waar jij als ondernemer ook echt iets aan hebt. Samen met collega ondernemers, die soortgelijke verdieping zoeken, neem je deel aan een programma op maat; inhoudelijk van hoog niveau, aangevuld met een vertaalslag naar de praktijk.

Doordat je na de theoretische verdieping ook oefent met de uitvoering, resulteert dit in concrete vervolgstappen en handvatten voor jouw functie binnen je organisatie.

Randvoorwaarden:

 • College van hoogleraren en experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie en cases door vertaald naar je eigen werksituatie
 • Interessant en goed netwerk tijdens en na de masterclass
 • College van experts uit het bedrijfsleven
 • Theorie gekoppeld aan de praktijk
 • Diploma of certificaat
 • Bedrag tussen de €1000 – €4000

De LWV biedt diverse masterclasses aan gericht op verdieping van expertise, het opdoen van nieuwe ideeën, het oefenen van praktijksituaties. De tijdsduur van een masterclass is relatief kort en beperkt. Het varieert van een uur tot maximaal acht dagdelen. Een korte theorie wordt in een masterclass direct vertaald naar de praktijk door praktische oefeningen. Het accent ligt op kennisdeling, energie en interactiviteit.

Randvoorwaarden:

 • Verdieping op een bepaald vakgebied
 • Gegeven door experts uit het bedrijfsleven
 • Concreet en toepasbaar in de praktijk
 • Één dag of kortdurig (max. 8 dagdelen)
 • Bedrag tussen de € 250- € 900

Om ondernemers te motiveren of te inspireren zich te ontwikkelen op diverse thema’s organiseert de LWV verschillende inspiratiesessies. Dit zijn korte sessies met als doel de deelnemers te motiveren of te inspireren. In inspiratiesessies speelt ervaring en beleving een belangrijke rol met als doel een bepaalde attitude, bewustzijn of motivatie te creëren.

Randvoorwaarden:

 • Kort van duur (max. 2,5 uur)
 • Inspireren, bewustwording, motivatie, ervaring en beleving
 • gratis

De Special Groups dienen als een unieke klankbord voor gelijkgestemde ondernemers aan de hand van specifieke thema’s.
Het uitwisselen van kennis en ervaring met gelijkgestemden en het leren van elkaars ervaringen rondom herkenbare gespreksthema’s kan direct gebruikt worden voor de eigen bedrijfsvoering en is daarom van grote toegevoegde waarde. In Special Groups brengen we je direct in contact met andere LWV-leden die voorop lopen in de gekozen thematiek en gelijkgestemd zijn.

De special groups die gevormd worden bestaan uit 10 tot max. 15 personen, die vier tot zes keer per jaar bij elkaar komen. Door middel van beproefde intervisiemethodes worden de, door groepsleden ingebrachte casussen, besproken. Gelijkwaardige gesprekspartners, hoge mate van commitment, gedeelde uitdagingen en vertrouwen staan altijd centraal.

Randvoorwaarden:

 • Begeleiding door een externe expert (op basis van het gekozen thema)
 • Duidelijk ondernemersprofiel
 • Kennis en ervaring delen met andere ondernemers
 • Klankbord van gelijkgestemden
 • Hoge mate van commitment
 • Herkenbare gespreksthema’s
 • Ruimte voor individuele thema’s
 • Max. 15 deelnemers, vaste samenstelling
 • 4- 6 bijeenkomsten per jaar

In onze LWV next-level ondersteuningstrajecten, powered by Allign, begeleiden we jou en je organisatie op een ontdekkingsreis die jullie de symptomen van ‘scheiden’ (het tegenovergestelde van samenhang) leert herkennen en die inzicht geeft in de veroorzakers ervan. Met een concrete aanpak helpen we je om tot integrale samenhang te komen en de vele valkuilen op weg daarnaartoe te omzeilen. Gaandeweg laten we je zien hoe deze aanpak van de kracht van samenhang hand in hand gaat met alles wat je al doet binnen je organisatie en zullen we je keer op keer verrassen met het grote verbeterpotentieel dat schuilgaat in het scala aan verbeterdomeinen. Zo kom je (steeds weer) tot een ‘next level’. Minder faalkosten, meer omzet, minder werkdruk, meer werkplezier, méér dan tevreden klanten. Met een gelijk aantal fte’s. Hoe meer alles in samenhang is, hoe meer ambities je waar kunt maken en hoe meer er ‘vanzelf’ gaat.

In samenhang en samenspel vormgeven aan succes,
op basis van gedeelde visie en ambitie

Samenhang in alles wat je doet, bepaalt succes of falen van een organisatie die op hoog niveau wil presteren. Dat is common sense. Toch blijkt dat er van die samenhang in de praktijk vaak weinig terechtkomt. En dat zonder dat we dat door hebben. Dit kost ondernemingen jaarlijks een vermogen en maakt het ook erg lastig om te kunnen navigeren in een steeds sneller veranderende buitenwereld.

Ben jij benieuwd wat het LWV Business College voor jou kan betekenen op het gebied van Kennis & Ondernemerschap?