Skip to main content

Doe mee met deze unieke kans als LWV lid, om snel en kosteloos inzicht te krijgen in je verandervermogen en ook hoe je presteert ten opzichte van andere ondernemingen in jouw branche.

Future Proof Human Capital Scan

De LWV heeft in samenwerking met het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan een praktijkgerichte HR-scan ontwikkeld die ondernemers in Limburg helpt te ontdekken of zij klaar zijn voor de toekomst. De ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengt doeltreffend in beeld op welke gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Thema’s zoals flexibel op- en afschalen, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit komen naar voren. Elke deelnemer aan de scan krijgt een eigen rapport dat tevens een vergelijking van zijn situatie maakt ten opzichte van branchegenoten. Uitdagingen worden in beeld gebracht en, indien gewenst, wordt samen met partners zoals Leo-Loopbaan, WSP, Leerwerkloket en LWV Business College een aanbod gedaan om concrete stappen te zetten richting het toekomstbestendig maken van de organisatie.

De Future Proof Human Capital Scan richt zich op Limburgse ondernemingen met 10 tot 250 werknemers. Met de scan wordt een bedrijf op vier pijlers getoetst:

  1. “Strategie en Bedrijf”, Over de strategische verankering van (sociale) innovatie, randvoorwaarde voor succes;
  2. “Wendbaarheid & Flexibiliteit ”, Over interne veranderingssnelheid en daarmee wendbaar en slagvaardig zijn;
  3. “Flexibel op- en afschalen”, In een steeds volatielere omgeving tijdig kunnen aanpassen;
  4. “Employability & Duurzame Inzetbaarheid”, Ontwikkelen van medewerkers en verbeteren van hun duurzame inzetbaarheid.

De ondernemer krijgt een individuele terugkoppeling waarin zijn uitkomsten (en de vergelijking met branchegenoten) besproken worden. Het rapport bevat waardevolle informatie rondom het toekomstbestendig maken van de onderneming en concrete handvatten om in de eigen onderneming toe te passen.

Bekijk hier de flyer van de ‘Future Proof Human Capital Scan’:  Future Proof Human Capital Scan

Klik hier en begin meteen: https://zuydlectoraatemployability.survalyzer.eu/FPHCscan