Skip to main content

Woensdag 25 November j.l. vond het Bestuurlijke Overleg MIRT plaats. Dit jaar investeert het Rijk vooral in OV-verbindingen en de stimulering van het goederenvervoer. Zo is er 15 miljoen beschikbaar gesteld voor de Intercity Eindhoven – Venlo – Düsseldorf en 25 miljoen voor het spoor emplacement in Venlo.

Spoor en Goederenvervoer
Afgelopen september ondertekende LWV, namens het Limburgse bedrijfsleven, het Toekomstbeeld OV 2040. De eerste resultaten uit deze visie zijn nu behaald met investeringen van 15 miljoen voor de Intercity tussen Eindhoven – Venlo – Düsseldorf. Ook investeert het Rijk een kleine vier miljoen euro in het spoorknooppunt Venlo. Een onderzoek naar het transferknooppunt Maastricht behoort ook tot de afspraken. In het goederenvervoer wordt flink geïnvesteerd. Naast 25 miljoen euro voor spoor emplacement Venlo, komt er 1 miljoen euro beschikbaar voor de goederencorridor Zuid om 740-meter goederen treinen te laten rijden. Ook gaat het Rijk meer inzetten op de aanleg van Truckparking langs de goederencorridors. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over integraal riviermanagement om de doorstroom op de Maas te faciliteren.

Doorpakken
Met een mogelijke toezegging van 7,5 miljoen euro aan de nieuwe randweg om VDL Nedcar en een miljoen euro voor het Limburgse programma voor Slimme, Veilige, Duurzame Mobiliteit, kan terug worden gekeken naar een positief resultaat. Maar er klinkt ook een kritische noot: ‘’de Intercity naar Düsseldorf is mooi, maar ook de andere internationale OV-verbindingen zijn belangrijk voor Limburg en Nederland:’’ aldus Rik Derksen, expertisemanager Infra & Ruimte. De Intercity tussen de Randstad – Eindhoven – Heerlen – Aachen zou mogelijk niet de gewenste hoeveelheid personen vervoeren en ook de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht moet eindelijk aangelegd worden.

MIRT
De Rijksoverheid werkt samen met andere overheden aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland, door te investeren in betere wegen, het spoor en waterwegen. Alle investeringen hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het bestuurlijk overleg MIRT is een jaarlijks overleg tussen minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en, in het geval van de provincie Limburg, de Limburgse gedeputeerde Mackus. Bestuurlijk Overleg MIRT vond plaats op woensdag 25 november.

Uitkomsten BO MIRT (per regio en gebied):

Zuidoost-Nederland

 • Integrale studie toekomstvast spoor Zuidoost-Nederland:
  • IC Eindhoven-Helmond-Venlo-Düsseldorf: 15.000.000 euro
  • Spoor emplacement Venlo: 25.000.000 euro
  • Verkenning IC: Eindhoven-Heerlen-Aken (Maart resultaat)
 • NOVI-gebieden Zuid-Limburg en de Peel gepresenteerd in BO Leefomgeving voorjaar 2021.
 • Deltaprogramma Maas:
  • Start planuitwerking (Thorn-Wessem, Arcen en Well begin 2021; Baarlo-Hout-Blerick eind 2021; Flessenhals Oeffelt in 2022).
 • Integraal riviermanagement:
  • Maasoevers Maastricht: verkennend onderzoek naar nautische veiligheid
  • Verlagen dam Lateraal Kanaal (bij Roermond): 6.400.000 euro
  • Samenhangende uitwerking ten noorden van Venlo: onderzoek naar dijkversterking, behoud van rivierbed, etc.
  • Alem en fort St Andries: integrale gebiedsontwikkeling
  • Afweging doorstroombaar maken landhoofd Gelderse zijde A2
  • Hoogwaterveiligheid Den Bosch, Crèvecoeur
 • Truckparking:
  • Aanleg truckparking naast/aan de goederencorridors.
 • 740-meter treinen: Goederencorridor Zuid: 1.000.000 voor onderzoek

 Limburg

 • Fietsstimulering: 50.000 euro
 • Slimme, Duurzame en Veilige Mobiliteit: 1.047.000 euro
 • Verkennend onderzoek Transferknelpunt Maastricht.
 • Tram Maastricht-Hasselt: verlening overeenkomst.
 • VDL Nedcar: 7.500.000 euro bijdrage voor randweg.
 • Substantiële ondersteuning vanuit het Rijk voor versnelling van de woningbouw- en herstructureringsopgave in Limburg.
 • Spoorknoop Venlo: 3.980.000 euro (bovenop de 25.000.000 voor spoorplacement)
 • Onderschrijving Buisleiding Rotterdam-Chemelot/NRW: bij positieve resultaten, Rijksondersteuning

Heb je vragen over MIRT?
Neem contact op met Rik Derksen, Expertisemanager Infrastructuur & Ruimte, via de LWV app of derksen@lwv.nl