Skip to main content

Binnenkort (staat geagendeerd voor 16 en 17 december) wordt waarschijnlijk besloten dat de tijdelijke regeling voor thuiswerkende grenswerkers wordt verlengd na 31 december. Om ervoor te zorgen dat na Corona een structurele oplossing komt, heeft de LWV een brief gestuurd aan staatssecretaris Wiersma. Hierin wordt aangedrongen op een spoedige oplossing. Tevens heeft de LWV de staatssecretaris uitgenodigd voor een werkbezoek aan Limburg opdat hij de problematieken uit eerste hand kan vernemen.

Vragen?
Mocht je vragen hebben omtrent de thematiek grenswerkers, neem dan contact op met Mark Hendriks, expertisemanager Arbeidsmarkt & Onderwijs via de LWV app, telefonisch via 06 27 04 1144 of per mail via hendriks@lwv.nl.