Skip to main content

Zoals bekend is de LWV al geruime tijd intensief bezig om ervoor te zorgen dat grenswerkers ook na 1 juli aanstaande (gedeeltelijk) thuis kunnen werken. Onlangs hebben wij in dit kader brieven gestuurd naar de ministers Kaag en Van Gennip. De reactie van minister Van Gennip tref je bijgaand aan. Wij hebben vernomen dat het ministerie van SZW op dit moment inzet, vooruitlopend op een EU-brede regeling, op een tijdelijke bilaterale tussenoplossing. Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Lees hier de reactie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.