Skip to main content
We naderen het einde van een alleszins bijzonder jaar. Nooit eerder zijn we, buiten oorlogstijd, zo gegijzeld geworden door een externe factor (Coronavirus) als dit jaar. Een jaar waarin veel zaken van de ene op de andere dag stil vielen. Woorden als ‘1,5 meter economie’, ‘lockdown’, ‘mondkapjesplicht’ etc. kwamen in ons vocabulair niet eerder voor. Een moeilijk jaar voor ondernemers en zeker voor diegenen in de zwaarst getroffen sectoren. Dat maakt terugblikken niet gemakkelijk.
 
Toch kunnen we ook vaststellen dat voor ondernemers de collectiviteit ook dit jaar weer van grote waarde was en hebben we vanuit Limburg veel steunmaatregelen kunnen beïnvloeden. Gesteund door deze grote collectiviteit heeft onze Limburgse stem direct impact gehad op dossiers zoals de werkmaatschappij benadering voor de NOW, de grenswerkers problematiek, uitstel van het betalen van belasting en de aanbevelingsagenda naar de onderhandelaars van VNO-NCW.
 
Toch is dit ook het moment om weer vooruit te kijken. Er komen hoopgevende berichten over vaccins en onze agenda voor 2021 is vanuit een hoopvol gesternte gemaakt, vol ambitie en daadkracht. Een tijd waar naast de beheersing van het virus m.n. ook duurzaamheid en inclusie hun stempel drukken en wij acteren daarop. We blijven ons inzetten voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Limburg. Daarbij staat het bij elkaar brengen van werkgevers (verbindt), het verschaffen van kennis en inzicht aan werkgevers (versterkt) en het behartigen van belangen bij o.a. wet- en regelgeving (vertegenwoordigt) centraal.
 
Samen bouwen we aan een mooier en welvarender Limburg waar brede welvaart wordt nagestreefd.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en ‘ne gooje roetsj!
 
Met Limburgse groet,
 
Team LWV