Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 14:30 || Eind: 27-02-2024 - 14:30
Locatie:

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft je inzicht in het verder verduurzamen van jouw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Kilmaatakkoord.

De regeling is geopend per 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.

Voor wie is deze regeling?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor krijg je subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van jouw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraag je aan in één aanvraag per bedrijfspand.

Je komt alleen voor subsidie in aanmerking als je een bewijs kunt overleggen dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Inhoud van het energieadvies

Je krijgt subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor jouw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Lees alle voorwaarden.

Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

Wie stelt voor jou een energieadvies op?

Je laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij jouw onderneming. De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij jouw mkb-onderneming.

Ondersteuning voor uitvoering maatregel uit energieadvies

Daarnaast kun je ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kun je subsidie aanvragen. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

Wie kan je bij de ondersteuning helpen?

Voor de ondersteuning mag je naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals bijvoorbeeld een installatiebedrijf die je helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die je helpt met de subsidieaanvraag. Het is dus iemand die je bedrijfsmatig ondersteunt bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De hulp die je hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij jouw eigen bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die je inschakelt in het bezit zijn van een eigen kvk-nummer.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Let op

  • De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Je kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.
  • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.

Aanvragen

De regeling is open voor het aanvragen van subsidie vanaf 1 oktober 2021 09:00 uur en sluit op 30 september 2022, 17:00 uur. Je kunt aanvragen via de knop ‘Uw aanvraag direct regelen’ onderaan deze paragraaf.

Je logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Bent u intermediair van de ondernemer waarvoor je straks de aanvraag doet? Gebruik dan uw eigen eHerkenning en niet dat van het bedrijf.

Let op

  • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.
  • Het kan zijn dat je eerder dan 2 augustus 2021 een afspraak had met een energieadviseur, maar het advies zelf moet op of na 2 augustus 2021 zijn opgesteld door de energieadviseur en voldoen aan de eisen uit de regeling.
  • U kunt alleen subsidie aanvragen als je bewijs overlegt dat je één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moeten ‘materiële’ maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Om subsidie aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen. Het stappenplan helpt u daarbij. Je kunt uw aanvraag ook direct regelen.

Ga naar het stappenplan

Meer weten?

Neem dan contact op met Sonja Demandt, Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie.