Skip to main content

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn zeer bezorgd over de militaire inval van Oekraïne door het Russische leger. ‘Met deze grove schending van de soevereiniteit van Oekraïne, wordt door Rusland de veiligheid in heel Europa op het spel gezet. We volgen de situatie nauwlettend en roepen Nederlandse bedrijven en medewerkers die actief zijn in de regio op zich zo snel mogelijk in veiligheid te brengen’, aldus de ondernemersorganisaties. Zij vrezen voor forse druk op onder meer energieprijzen en een aanzienlijke verstoring van internationale handelsstromen.  

Sanctiepakket 
In reactie op de Russische inval komt de Europese Unie naar verwachting vanavond met aanvullende sancties tegen het land. Waarschijnlijk zal dat pakket veel zwaarder zijn dan de sancties die twee dagen geleden zijn aangekondigd tegen enige honderden Russische officials en twee banken. Ook de G7 komt vanavond bijeen over de situatie in Oekraïne. ‘Uiteraard zitten bedrijven nooit te wachten op sancties, maar nu de internationale situatie dermate is verslechterd, is het aan het bedrijfsleven om aan een door de politiek vastgesteld sanctiepakket te voldoen,’ aldus de organisaties. Ze roepen iedereen dan ook op hier navolging aan te geven. Verder kunnen de sancties leiden tot tegenacties van de Russische overheid met complicaties aan de grens of andere maatregelen die het handelsverkeer raken. Zo wordt ook gevreesd voor verdere cyber-aanvallen.  

Informatiesessie met ondernemers 
‘We zien dat de huidige situatie effect heeft op de energieprijzen en dat dit voor veel onzekerheid zorgt onder Nederlandse bedrijven. Daarom organiseren wij op 25 februari 2022 een informatiesessie met ondernemers, waarin de actuele stand van zaken wordt besproken’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.