Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 15:49 || Eind: 27-02-2024 - 15:49
Locatie:

De voorgenomen extra coronamaatregelen van het kabinet, en dan met name de avondklok, zijn heftig voor alle Nederlanders. Voor ondernemers is in het in elk geval goed dat al het werk dat ’s avonds en ’s nachts plaatsvindt, doorgang kan blijven vinden. LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland hebben daar bij het kabinet stevig op aangedrongen. ‘De avondklok mag onder geen beding leiden tot nog meer economische schade’, aldus de ondernemersorganisaties. Zij hameren verder op snelle en forse verruiming van het steunpakket en roepen op om vaart te maken met het vaccineren. ‘Dat is cruciaal in de race tegen de Britse en andere varianten van het virus én om de samenleving meer perspectief te bieden.’ 

Voor ondernemers en de economie is het essentieel  dat alle economische activiteiten die ’s avond en s’ nachts verkeersbewegingen teweeg brengen, kunnen doorgaan, aldus LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland. Zoals de bevoorrading van winkels, het draaien van storings- of ploegendiensten, het bezorgen van maaltijden en andere vergelijkbare werkzaamheden die buiten normale kantoortijden plaatsvinden. ‘De avondklok mag ondernemers niet nog verder in de ellende drukken.’ Het aangekondigde systeem met noodzakelijke werkgeversverklaring lijkt werkbaar, maar de voorbereidingstijd voor ondernemers is kort. ‘We zullen met onze leden nauwlettend in de gaten houden hoe dit uitpakt in de praktijk.’

LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat na de verlenging van de lockdown van vorige week de vergaande maatregelen van vandaag hard aankomen in de samenleving. Zij hopen dat deze daadwerkelijk bijdragen aan het indammen van de Britse variant en het dalen van het aantal besmettingen, zodat de avondklok zo snel mogelijk weer kan worden teruggedraaid en ondernemers in de gesloten sectoren weer de deuren kunnen openen. ‘Iedereen snakt naar perspectief.’

Steunpakket
De ondernemersorganisaties spreken vanmiddag weer met het kabinet over de noodzakelijke uitbreiding van het steunpakket. Ze zijn er nog niet gerust op dat dat voldoet om ondernemers in met name de gesloten sectoren door de crisis te helpen, zoals het kabinet eerder heeft toegezegd. Volgens LWV/VNO-NCW en de MKB-Nederland moet onder meer de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten sterk worden verruimd, omdat veel ondernemers er nog steeds niet voor in aanmerking komen of het bedrag verre van toereikend is.

Verbod op noodzakelijke vliegreizen
De ondernemersorganisaties hebben begrip voor het aanscherpen van de reisbeperkingen voor bepaalde landen, maar voor zakelijke reizigers is het vliegverbod extra vervelend. ‘Het maakt daarbij wel verschil of je voor een bespreking naar het buitenland reist of om een verkochte machine te installeren. Dat laatste is noodzakelijk en kan in principe doorgaan.’

Thuiswerken
Net als het kabinet roepen ook de ondernemersorganisaties iedereen op de regels  nauwlettend na te leven, hoe zwaar die ook vallen. ‘Koste wat kost moet een derde golf worden voorkomen.’ Thuiswerken waar dat kan was, is en blijft de oproep van LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘De overgrote meerderheid houdt zich daar uitstekend aan.’