Skip to main content

Kabinet, kom in actie! Die oproep doen werkgeversverenigingen de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en VNO-NCW Brabant Zeeland op Prinsjesdag 2022. De consequenties van het uitblijven van oplossingen liegen er niet om voor ondernemers. In een enquête onder de achterban geeft maar liefst 21% van de ondernemers in Limburg, Brabant en Zeeland aan dit jaar verlies te lijden. Nog eens 15% van de ondervraagde ondernemers verwacht binnen een jaar in die situatie te raken. Bovendien ziet 60% zich genoodzaakt om reeds geplande investeringen uit te stellen en 26% om binnen een jaar te stoppen met bepaalde werkzaamheden. De meest urgente oorzaken: de onhoudbare prijsstijgingen voor energie en grondstoffen en de doorberekening van de inflatie.

Kom met maatwerkoplossingen
De werkgeversverenigingen hielden de enquête onder hun achterban, die binnen een paar dagen ruim 400 keer werd ingevuld. Daaruit blijkt dat ondernemers maatwerk nodig hebben. Huub Narinx, directeur LWV: “Het kabinet blijft macro-economisch denken, maar dat is niet meer aan de orde. Want waar de ene ondernemer keihard wordt geraakt, heeft de ander weinig problemen of profiteert er zelfs van. Het vraagt dus echt om maatwerkoplossingen, geen one size fits all en zeker geen permanente maatregelen die tot structurele kostenverhogingen leiden.”

Ergens houdt het op
Werkgevers en werknemers lijken soms tegenover elkaar te worden geplaatst. De werkelijkheid is echt anders. De meeste werkgevers wíllen juist helpen en de meeste werknemers snappen heel goed waar de schoen wringt. Maar als ondernemer is het onmogelijk om zowel de gestegen energieprijzen als de gestegen grondstofprijzen te compenseren en dan ook nog hogere lonen te betalen. Niet alle kostenstijgingen zijn door te berekenen aan klanten. Bovendien moet een aantal ondernemers nog herstellen van de coronacrisis. Het houdt ergens op.   

Geef ruimte
Werkgevers zien hun medewerkers ook worstelen met al die prijsstijgingen. Van de overheid vragen de werkgevers op korte termijn fiscale ruimte. “Er leven zorgen over werknemers die niet meer rond kunnen komen. Werkgevers willen hen helpen. Bijvoorbeeld met ruimere mogelijkheden om netto bedragen uit te keren voor mensen die met schulden en een onbetaalbare energierekening zitten.”

Level playing field
De ondernemersverenigingen lopen niet weg van hun verantwoordelijkheid, maar zien dat alle partijen moeten bijdragen aan de oplossing. Zowel de overheid, als de werkgevers als werknemers moeten beseffen in welke situatie we zitten. “De overheid heeft een paar belangrijke knoppen om aan te draaien, zoals het verlagen van belastingdruk voor medewerkers. Nog nooit was het begrotingstekort zo laag en er komt veel geld binnen uit belasting op energie en btw, mede door de stijgende prijzen. Maar in een internationaal speelveld waar ons omringende landen al maatregelen hebben genomen prijzen we onszelf uit de markt.”

Toenemende onvrede
De daadkracht om hardnekkige dossiers als het woningtekort en het personeelstekort, de stikstofimpasse, de energietransitie en verkeersproblemen op te lossen, ontbreekt. De oorlog in Oekraïne kwam daar nog eens bij. Het effect daarvan wordt steeds groter, met een opvangcrisis, een energiecrisis, herschikking van internationaal landschap, verstoring van toeleveringsketens.

Die toenemende onvrede over het onvermogen het land te regeren leidde recent al tot een krachtig signaal vanuit de regio aan het kabinet. Daarin gaven de werkgeversverenigingen aan dat Nederland volgens hun leden op meerdere fronten vastloopt. In de brief benadrukten de ondernemers dat zij kunnen en willen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke problemen maar dat ze daarvoor wel de ruimte moeten krijgen door overbodige en verstikkende regelgeving te schrappen. En dat we samen moeten werken om onze medewerkers uit de financiële problemen te krijgen of te houden. Ga hiervoor de dialoog aan met de echte intentie om te luisteren en snel actie te nemen.