Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 14:37 || Eind: 27-02-2024 - 14:37
Locatie:

‘Juist voor MKB loont aandacht voor vitaliteit’

Goed werkgeverschap is gezond werkgeverschap. Investeren in gezonde medewerkers loont altijd, juist voor het MKB en dat beperkt zich niet alleen tot de werkvloer maar heeft een positief effect op de maatschappij in zijn geheel. Limburg vervult inmiddels een koploperspositie om vanuit positieve gezondheid de veerkracht en zelfredzaamheid van medewerkers te bevorderen en hiermee ‘gezondheidswinst’ voor de ondernemers te boeken.

Tijdens een sportieve bijeenkomst georganiseerd door de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) heeft NVL, de samenwerkingspartner op het gebied van vitaliteit, het Vitaal Begrotingskoffer overhandigd aan Han von den Hoff. Von den Hoff is directeur-bestuurder van de stichting Burgerkracht Limburg, waarmee hij ook aan het roer staat van de beweging Limburg Positief Gezond. Tot dit initiatief is NVL gekomen omdat deze week de “week van de vitaliteit” is. Tijdens deze week wordt aandacht gevraagd voor modern HR-beleid en goed werkgeverschap, een belangrijk onderdeel van positieve gezondheid, aldus Han von den Hoff.


Op de foto (vlnr): Helen Bours (Rabobank), Pauline Verhoef (Netwerk Vitaal Limburg), , Huub Narinx (LWV), Han von den Hoff (Limburg positief gezond)

Vitaliteitsreis Live
Op 23 september wordt de Vitaliteitsreis LIVE georganiseerd door NVL in samenwerking met de Rabobank gericht op MKB-ondernemers, die vitaler willen worden. Iedere deelnemer aan het event ontvangt sowieso ook de vitale koffer waarin alle tools zitten om direct aan de slag te gaan met vitaliteit. ‘We wonen en werken in een prachtige én kansrijke provincie. Talloze gebieden om heerlijk te kunnen recreëren en onze ligging in Europa biedt voldoende kansen voor onze economie.

Maar er zijn ook uitdagingen.’ licht Helen Bours, vitaliteitsmanager van Rabobank Limburg, toe.  ‘We zien in Limburg nog hogere zorgkosten ten opzichte van de rest van Nederland. COVID-19 heeft nog eens extra laten zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is, zowel voor de werknemer maar zeker ook voor de werkgever. Tijd voor actie! Vandaar dit evenement, de Vitaliteitsreis Live met als doel bedrijven aan te sporen die eerste stap te zetten.’

Juist voor MKB
Doelstelling van het event is om bedrijven niet alleen te inspireren maar om ze gericht te helpen aan de slag te gaan met vitaliteit. Vaak denken ondernemers dat dit thema enkel iets is voor de grote bedrijven, het tegenovergestelde is waar. Juist bij kleinere bedrijven is de omslag snel merkbaar. Een vitale werkomgeving is niet iets wat je in één keer hebt, het vereist een omslag. Maar zeker met de huidige arbeidsmarkt en de vooruitzichten voor de toekomst een noodzakelijke omslag die veel bedrijven nog moeten maken. Pauline Verhoef, voorzitter van Netwerk Vitaal Limburg: “Je kunt het vergelijken met het veranderen van de leefstijl bij een persoon die gezonder wil worden. Bij een bedrijf verander je hiertoe de cultuur, met een intrinsieke motivatie van binnenuit, anders beklijft het niet. Uiteindelijk zijn de voordelen van vitaal ondernemerschap eindeloos, ook financieel, je moet ze alleen willen zien en ervoor durven gaan.”