Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 14:29 || Eind: 27-02-2024 - 14:29
Locatie:

Het besluit van TenneT en Enexis om voorlopig geen nieuwe aansluitingen toe te staan in Brabant en Limburg is erg slecht gevallen. Bijna 400 leden in Brabant en Limburg reageerden op onze enquête en benadrukten hoezeer dit de groei en ontwikkeling van het bedrijfsleven frustreert.

Deze zorgen leven breed en leidden ertoe dat minister Jetten en de provinciebesturen in beide provincies Ben Voorhorst aanstelden om zo snel mogelijk met een oplossing te komen. Voorhorst sprak op 5 juli met VNO-NCW Brabant Zeeland en de LWV. Zijn insteek is om op de korte termijn vooral te werken aan een betere verdeling van het elektriciteitsverbruik van de grotere afnemers. Zo wil hij ervoor zorgen dat er al snel ruimte ontstaat voor nieuwe aansluitingen. Capaciteitsuitbreiding van het net is daarnaast geboden, maar zal meer tijd vergen.

Bedrijven: vul de vragenlijst in! 
Op verzoek van Voorhorst doet VNO-NCW een dringend beroep op bedrijven om de vragenlijst van TenneT in te vullen. Met deze vragenlijst verkent TenneT of bedrijven die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet deel kunnen nemen aan congestiemanagement. Dat houdt in dat aangesloten bedrijven tegen een vergoeding flexibel omgaan met hun vraag of aanbod. Bij een dreigende overbelasting van het hoogspanningsnet wordt gebruikers gevraagd om tijdelijk minder elektriciteit af te nemen. Of juist meer elektriciteit aan het net te leveren. Congestiemanagement is een tijdelijke maatregel die TenneT en Enexis inzetten tot de infrastructurele uitbreidingen gereed zijn. 

Vul de vragenlijst van TenneT direct in: Marktconsultatie_Brabant_Limburg_afnameschaarste

Beperkt risico voor gasleveringen
Verontruste leden benaderden ons met de vraag hoe het zit met gasleveringen in ons land. Minister Jetten van Klimaat en Energie gaf tijdens een recent webinar voor leden van VNO-NCW aan dat dat risico vooralsnog beperkt is. In eerste instantie zal dit alleen een groep zeer grote afnemers treffen. Deze zomer wordt getest wat het effect is. Mocht deze situatie zich niettemin voordoen, dan verwacht Jetten compensatie via de EU voor de getroffen bedrijven. Aangezien een gastekort op Nederlandse schaal veel minder waarschijnlijk is dan een tekort op Europese schaal. Nederland zal hierbij buurlanden te hulp schieten en kan dan terugvallen op hulp vanuit Europa.

Meer informatie
In september hoopt Voorhorst met een update komen en aan te geven op welke termijn er weer nieuwe aansluitingen mogelijk zijn.

Hebt u vragen of opmerkingen over de vragenlijst van TenneT? Neem contact op met Ruben Rasing via ruben.rasing@tennet.eu.
Neem bij andere vragen contact op met Rik Derksen, Expertisemanager Infrastructuur en Ruimte bij de LWV via derksen@lw.nl