Skip to main content

LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland  gaan er – op basis van de kabinetsbrief over het stopzetten van de steunmaatregelen – vanuit dat voor ondernemers de 1,5 meter-regel per 20 september komt te vervallen. ‘Dit is goed nieuws voor ondernemers. Zij krijgen hierdoor de ruimte om weer meer omzet te draaien’. Met het loslaten van de 1,5 meter komt er per 1 oktober ook een eind aan de generieke steunmaatregelen voor ondernemers.

Maatwerk sectoren vereist
Wel blijft volgens de ondernemersorganisaties maatwerk vereist – zoals steeds bepleit – voor sectoren die nog steeds beperkingen ervaren vanwege corona, zoals de nachthoreca en evenementen. ‘Het is goed dat het kabinet hier ook in voorziet, al moet dit voor bijvoorbeeld de toeristische infrastructuur nog wel concreet worden gemaakt’, aldus de ondernemingsorganisaties. De ondernemersorganisaties benadrukken dat het stopzetten van de generieke steunmaatregelen alleen door kan gaan als de 1,5 meter afstand komt te vervallen. ‘Mocht dit niet het geval zijn, dan is steun voor bedrijven die hierdoor worden geraakt onverkort op zijn plaats’.

Oplossing nodig voor kapitaalintensieve bedrijven
Naast maatwerk voor sectoren die nog steeds met beperkingen kampen – zoals nachthoreca en bijvoorbeeld evenementen – is het volgens LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland ook zaak dat er een oplossing wordt gevonden voor ‘kapitaalintensieve’ bedrijven in de toeristische- en congresinfrastructuur. ‘Deze sector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het is belangrijk dat de kennis, kunde en capaciteit in deze sector niet verloren gaat, nu ze nog niet zomaar weer op het oude niveau zitten. Deze groep ondernemers heeft namelijk te maken met hoge lasten, terwijl de omzetten – met name door de hoge afhankelijkheid van buitenlandse gasten – nog beperkt zijn’.

Kapitaalsteun
Vorige week luidde een grote groep ondernemers en branches in een brief aan het kabinet hierover al de noodklok. In de brief van vandaag missen beide organisaties een duidelijk plan voor deze kapitaalintensieve bedrijven. ‘We roepen het kabinet dan ook op om zo snel mogelijk met concrete stappen te komen voor kapitaalsteun voor deze groep ondernemers’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Schuldenproblematiek ondernemers
Met het loslaten van de 1,5 meter-regel en het afbouwen van generieke steun is de crisis voor veel ondernemers nog lang niet voorbij. Veel van hen hebben door corona hoge schulden opgebouwd. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat 1 op de 5 horecaondernemers met problematische schulden kampen. ‘Het is daarom belangrijk dat er op korte termijn tevens een oplossing wordt gevonden om ondernemers met een levensvatbare onderneming te helpen bij schuldenafbouw of – sanering’.