Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 20:57 || Eind: 28-02-2024 - 20:57
Locatie:

LWV is positief over het gepresenteerde adviesrapport Op zoek naar verbinding van Pieter van Geel. In zijn rapport roept van Geel op een heldere keuze te maken tussen vracht en gemengde luchtvaart. Ook moet de luchthaven inzetten op verduurzaming en met name hinderbeperking voor omwonenden. LWV steunt de adviezen van Van Geel, die een realistische visie voor de toekomst van de Limburgse luchthaven neerlegt.

Mogelijkheid tot groei, maar wel in samenhang met duurzaamheid
In het verlengde van de, in 2020 aangenomen, luchtvaartnota, roept Van Geel op om groei van de luchthaven te combineren met het verduurzamen van de luchthaven en het hinder beperken voor omwonenden. Dit betekent in de praktijk dat de luchthaven slechts beperkt mag groeien (van 435.000 passagiers in 2019 tot maximaal 747.000 in 2030; en van 111.000 ton tot max 289.000 ton in 2030). Van Geel geeft de Provincie ook een opdracht: kies voor een gewenste functie van de luchthaven, ofwel focus op gemengd luchtvaart ofwel volledig op vrachtvervoer. LWV begrijpt de adviezen, maar blijft ook kritisch over de toekomst. ‘’we kunnen de toekomst uiteraard niet voorspellen, MAA is natuurlijk ook gewoon een onderneming, een maximum opleggen is nooit goed.’’ Aldus Huub Narinx, directeur van de Limburgse Werkgeversvereniging.

Duurzaamheid
Ondanks deze vaste normstelling, ziet LWV ook dat het maatschappelijke debat over de verduurzaming van de luchthaven en de hinder van omwonende een prominentere rol moet spelen in de afwegingen. Het advies van Van Geel is helder. Er mag enkel nog gevlogen worden tussen 07.00 en 23.00, de werkzaamheden op de luchthaven zelf moeten zo snel mogelijk elektrisch en het aantal ernstig gehinderde moet in 2030 lager zijn. De luchthaven werkt hier al hard aan. Zo heeft ze zelf een masterplan verduurzaming opgesteld. LWV benadrukt dat verduurzaming niet ten kosten moet gaan van de economische betekenis en de internationale bereikbaarheid van de provincie en haar ondernemers.

Challengegroup MAA
LWV nam namens het bedrijfsleven deel aan de zogenoemde Challengegroep, een groep die Van Geel ondersteunde bij het tot stand komen van het advies. Gedurende een jaar zijn allerlei belanghebbende om meningen, adviezen en inzichten gevraagd. De Challengegroep bestond uit het bedrijfsleven, omwonende, ambtenarij en andere maatschappelijke organisaties.