Skip to main content

De Limburgse Werkgevers Vereniging is zeer verheugd over het feit dat een multinational (wederom) voor Limburg gekozen heeft. Hiermee is de werkgelegenheid van veelal hoogopgeleide werknemers in Limburg veiliggesteld. Maar daarnaast natuurlijk ook alle spin-off die zo’n multinational voor andere bedrijven en kennisinstellingen genereert, landt hiermee in Limburg. Ook voor de nauwe verbinding met de Brightlands Chemelot Campus is het in Limburg blijven van DSM goed nieuws. En last but not least: voor het aantrekken van talent door het bedrijfsleven in de regio is het van groot belang dat DSM hier blijft. Talent moet carrièreperspectief in onze regio hebben. Daarvoor is nodig dat talenten zich moeten kunnen ontwikkelen en van grote bedrijven naar klein(ere) en vice versa, van de overheid/instellingen naar het bedrijfsleven en vice versa, moeten kunnen overstappen. Als daar schakels missen, vertrekt ook het talent.

Een aantal weken geleden was er veel commotie rondom de voorgenomen verhuizing van DSM naar Maastricht. Ook volgende week vrijdag zal hier in Provinciale Staten de nodige tijd aan besteed worden. Een voorgenomen verhuizing van een bedrijf met zo’n historie ligt altijd gevoelig. Echter, de wereld om ons heen verandert snel. Bedrijven moeten veranderen om relevant te blijven. DSM heeft in het verleden aangetoond dit erg goed te kunnen. DSM heeft, sinds het in 1902 werd opgericht, diverse succesvolle transformaties ondergaan van een mijnbouw onderneming tot een basischemicaliën bedrijf, en vervolgens via speciale chemicaliën, tot de wereldwijde speler op het gebied van voeding, gezondheid, biotechnologie en materialenkennis die zij nu is. 

We hebben de bedrijven hard nodig voor nu maar ook voor toekomstige banen en ontwikkelingen. Zuid-Limburg moet als regio juist een vuist maken en over de dorps- en stadsgrenzen heen kijken. Naar de kansen die wij als gebied hebben. Voor onze toekomst zijn bedrijven cruciaal en een multinationaal als DSM is van grote betekenis voor de toekomst van onze regio, onze inwoners en onze kinderen.

Wij zijn er trots op dat een internationaal bedrijf onze regio nog steeds verkiest boven andere vestigingsplaatsen. Daarom zeggen wij: fijn dat jullie blijven, laten we er samen wat moois van maken!