Skip to main content

De officiële aanduiding als ramp waardoor niet verhaalbare schade via de WTS regeling bij de overheid kan worden geclaimd en de toezegging van demissionair minister president Rutte om ook de NOW coronamaatregel toe te passen biedt volgens LWV directeur Huub Narinx geen soelaas. De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) voorziet dat de aanduiding als ramp niet afdoende blijkt te zijn.

Narinx: “die regeling is gewoonweg niet gemaakt voor een ramp als deze. Er is nog veel onduidelijkheid over de vergoeding van tal van schades zoals bijvoorbeeld omzetdaling, productieverlies en evacuatieschade. En wat te denken van bedrijven die honderdduizenden Euro’s kosten hebben gemaakt om miljoenenschade te voorkomen.”

De LWV doet een dringend beroep op het kabinet om op te schieten met een ministeriële regeling voor deze ramp. Een regeling afgestemd op de aard en omvang van deze ramp in Limburg.