Skip to main content

De Limburgse Werkgevers Vereniging heeft zich al geruime tijd ingespannen om ervoor te zorgen dat grenswerkers ook na 1 juli aanstaande (gedeeltelijk) thuis kunnen werken. Hiertoe zijn diverse acties ondernomen waaronder onlangs nog het sturen van een brandbrief naar de ministers Kaag en Van Gennip.

Dit heeft ertoe geleid dat de EU-regeling, die zorgt dat grenswerkers die thuis werken geen verschuiving van hun sociale zekerheidstelsel ervaren, wordt verlengd tot 1 januari 2023.

Dit heeft Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gisteren tijdens een plenair debat aangekondigd. Gisteren is namelijk een ambtelijke overeenkomst bereikt waardoor grenswerkers thuis kunnen werken zonder dat dit gevolgen heeft voor hun sociale zekerheidspositie. De regeling geldt voor zowel oude als nieuwe situaties. De technische details worden op dit moment uitgewerkt en zo snel mogelijk bekend gemaakt. Dit geeft volgens de minister de gelegenheid om te kijken naar een structurele oplossing.

Het is nog onduidelijk wat de fiscale consequenties zijn als grenswerkers na 1 juli thuis blijven werken. Het zou logisch zijn om ook deze bilaterale belastingafspraken nog eens te verlengen maar of dit daadwerkelijk gebeurt, is nog afwachten.