Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 20:28 || Eind: 28-02-2024 - 20:28
Locatie:

We hebben in Limburg op dit moment 80.000 internationale werknemers. Ondanks corona is de verwachting dat dit aantal de komende jaren nog verder zal groeien naar meer dan 100.000! De samenwerkende partijen binnen de Stuurgroep Internationale werknemers Limburg (Provincie Limburg, Ondernemend Limburg en gemeenten) hebben onlangs een visie ontwikkeld op deze voor Limburg belangrijke groep medewerkers. We willen een goede gastheer zijn waarbij een uitvoeringsplan langs drie lijnen (wonen, werken en samenleven) is uitgewerkt.

In een interview zal Giel Braun, voorzitter van de stuurgroep Internationale werknemers, deze visie uit de doeken doen. Er is tevens voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Kortom, een interessant webinar op 14 april a.s., 14.30-15.15 uur dat je niet mag missen als je werkt met internationale werknemers, je bezighoudt met hun huisvesting of anderszins betrokken bent. Laat daarom deze kans niet voorbij gaan en meld je aan!

Wil je dit webinar bijwonen? Meld je dan aan via de LWV app:

Aanmelden via mobiel of tablet>>

Aanmelden via desktop>>