Skip to main content

‘Het tweede noodpakket om ondernemers door de coronacrisis te helpen is goed. Alleen de vergoeding voor de vaste lasten -de zogeheten TVL-regeling- is te beperkt voor veel grotere mkb- en familiebedrijven in de gesloten en daaraan toeleverende sectoren. Ook dreigen onterecht allerlei bedrijven buiten de boot te vallen.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede Kamer hierover.

Giel Braun, voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW sluit zich hier volmondig bij aan. “Juist deze familiebedrijven zijn belangrijk voor Limburg. Limburg staat landelijk op de vierde plek van alle provincies als het gaat om familiebedrijven dat er gevestigd is. De grotere mkb- en familiebedrijven- kunnen niet uit de voeten met de te beperkte vaste lasten vergoeding. Hierdoor staat veel werkgelegenheid en zelfs de continuïteit van bedrijven op het spel die vaak al generaties in de familie zijn en in de kern gezond zijn.”

Helft van de werkgelegenheid

In de nieuwe TVL-regeling kunnen bedrijven voor hun vaste lasten (bijvoorbeeld: onderhouds-, lease- en servicecontracten, voorraden, etc.) een vergoeding krijgen tot maximaal 20.000 euro. Veel met name grotere mkb-bedrijven in de door de overheid gesloten sectoren en hun toeleveranciers kunnen hier echter nauwelijks mee uit de voeten. Voor de horeca bijvoorbeeld hebben VNO-NCW en MKB-Nederland berekend dat voor bedrijven met twaalf of meer medewerkers, de regeling eigenlijk relatief weinig impact heeft en slechts een fractie van de vaste lasten dekt. ‘Terwijl bijna de helft van de werkgelegenheid zit bij ondernemingen met meer dan 12 man personeel’, aldus de organisaties in de brief. ‘Hierdoor vallen veel midden- en grotere bedrijven buiten de boot en vrezen zij voor veel ontslagen en hun continuiteit nu de reserves uitgeput raken.’

Onduidelijkheid

De ondernemersorganisaties maken zich ook zorgen over de sectoren die een beroep op de TVL kunnen doen. Daarover is nog onduidelijkheid. Bij de TOGS vielen sectoren ten onrechte buiten de boot, en dat mag nu met de TVL niet weer gebeuren.

Voorstel

VNO-NCW en MKB-Nederland dringen er in de brief bij de Tweede Kamer op aan extra stappen te zetten voor de gesloten sectoren, zoals ook bepleit in de eerdere motie van Dijkhoff en Jetten. De organisaties bepleiten hiervoor een ‘luik’ in de TVL-regeling voor ook grotere mkb- en familiebedrijven, waardoor zij ook (ruimere) ondersteuning kunnen krijgen indien dat nodig is. Als voorbeeld verwijzen ze in de brief naar Denemarken, waar een subsidieplafond van maximaal 11 miljoen euro per kwartaal geldt en waardoor veel meer maatwerk mogelijk is.