Skip to main content

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) en VNO-NCW Brabant Zeeland vinden het onacceptabel dat er geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg. Dit geldt voor de aansluitingen groter dan 3×80 Ampère, de zogeheten grootverbruik bedrijven, en geldt voor nieuwe aansluitingen of voor verzwaring van bestaande. Het geldt ook voor bedrijven die stroom willen terug leveren. Het besluit is genomen door landelijk netbeheerder TenneT.

Kijken wat wél kan
De LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland hebben grote moeite met het feit dat niet alleen groei van bedrijven, maar ook verduurzaming van de industrie hierdoor een halt wordt toegeroepen. Het is onbegrijpelijk dat de capaciteit van het stroomnet niet eerder is meegenomen bij het uitspreken van ambities op het gebied van verduurzaming. Zowel landelijk als in Limburg riep VNO-NCW de Rijksoverheid al eerder op regie te pakken waar het gaat om uitbreiding van de capaciteit van het stroomnet. Dat is tot nu toe volstrekt onvoldoende gebeurd. De urgentie hiervan neemt dagelijks toe. Nu is het zaak om te bezien welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn om binnen de beperkte mogelijkheden toch ruimte te vinden voor nieuwe aansluitingen. De LWV en VNO-NCW Brabant en Zeeland willen hierover in overleg treden met de provinciale bestuurders.

Integraal beleid energie en milieu
De gang van zaken rond de te kort schietende capaciteit van het stroomnet toont aan dat er een sterke behoefte is aan integraal beleid op het gebied van energietransitie in relatie tot het milieubeleid. Het bedrijfsleven onderschrijft de noodzaak van energietransitie ten volle, maar ziet ook dat er regie nodig is om de vereiste beweging te kunnen maken. Dossiers als de energie-infrastructuur, de beschikbaarheid van alternatieve brandstofdragers en begeleidende wetgeving – bijvoorbeeld de Wet Natuurbescherming rond stikstofuitstoot – moeten in samenhang bezien worden. Dat gebeurt tot nu toe volstrekt onvoldoende. Het is aan de Rijksoverheid om deze regie nu acuut te gaan voeren.

De LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland gaan met hun leden in overleg over de problemen die de congestie op het elektriciteitsnet oplevert.

Er zijn veel reacties op de enquête die we hebben uitgezet. Wij zullen zo snel mogelijk de resultaten terugkoppelen via nieuwsbrief/app en website.