Skip to main content

De nieuwe regelgeving schrijft voor dat kantoorpanden van 100m2 of groter in 2023 verplicht een energielabel C moeten hebben. Hebben ze dit niet, dan mogen de kantoren niet als kantoor gebruikt, verhuurd of verkocht worden. Uitzondering hierop zijn monumenten.   

De verplichting tot energielabel C voor kantoren heeft grote invloed op het huidige kantorenbestand in Nederland. Maar liefst 52% van het aantal vierkante meters kantoor in Nederland heeft geen energielabel of slechter dan energielabel C. In Nederland zijn circa 70.000 kantoorgebouwen die onder de nieuwe regelgeving vallen.  

VERBETEREN VAN HET ENERGIELABEL KANTOORPAND  
Om in 2023 aan de label-C verplichting te voldoen moeten eigenaren hun kantoorpand energiezuiniger maken. Volgens Minister Blok zouden de energiebesparende maatregelen zich binnen 3 tot 7 jaar moeten terugverdienen.  De investering wordt terugverdiend door lagere energiekosten. Ledverlichting en isolatie zorgen voor minder stroom -en gasverbruik.  

ALLE KANTOREN ENERGIELABEL A IN 2030  
Het energielabel C voor kantoren is onderdeel van een groter plan. Zo is er de doelstelling om in 2050 alle kantoren energieneutraal te krijgen. Een tussenstap kan zijn dat panden in 2030 een energielabel A hebben. Omdat nu 52% van de kantoren niet voldoen aan label-C is een enorme stap.  

KORTING OP RENTE DOOR ENERGIELABEL  
Bij het financieren van kantoorpanden stellen banken als ING en Rabobank tegenwoordig al eisen aan het energielabel. ING financiert panden met een label D of slechter al niet meer. Bij Rabobank wordt voor deze panden een opslag op de rente gerekend. Het energielabel heeft niet alleen maar nadelen. Want bij een energielabel A of B krijgt u een korting op de rente. Op deze manier bespaart u geld bij een energiezuinig bedrijfspand, en daarmee is het energielabel dan snel terugverdiend.