Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 20:24 || Eind: 28-02-2024 - 20:24
Locatie:

Dit blijkt een de interessante resultaten die de Limburgse Werkgevers Vereniging opgehaald heeft uit een enquête onder haar leden. Dat circulair verantwoord ondernemen kansen biedt spreekt inmiddels voor zich aangezien veel ondernemers inmiddels een actieve duurzaamheidsstrategie hanteren of een ambitie hiertoe hebben. Ondernemers zijn zich ervan bewust dat Circulaire Economie, oftewel het in de kringloop houden van materialen en grondstoffen, hier een onderdeel van is. Uit de enquête blijkt dat er wel nog de nodige aandacht gegeven moet worden aan de uitvoering. De LWV gaat hierdoor aan de slag met Limburg Circulair en Afvalvrij!

De resultaten geven verder aan dat bedrijven zien kansen in het herzien van hun grondstofgebruik. Naast dat hergebruik goed is voor het milieu maakt het ondernemingen ook minder afhankelijk van basis materiaal dat vaak uit verre streken komt. (en met de Coronacrisis hebben we allemaal kunnen zien hoe kwetsbaar deze productieketens op afstand zijn). Daarnaast zien ondernemers een circulair platform als één van de kansen in Limburg Circulair en Afvalvrij. Het platform kan de realisatie van de circulaire economie versnellen door casestudy’s onder de aandacht te brengen, kennis te delen en samenwerking te faciliteren. Ook blijkt dat ondernemers een stevige rol zien voor (semi) overheden in de rol van opdrachtgever door bij inkoop en aanbestedingen te gunnen op circulair verantwoorde resultaten. Hierdoor worden bedrijven die voorop lopen in de circulaire economie beloond voor het ontwikkelen van verantwoorde producten en diensten.

Met deze resultaten gaat de LWV een programmering opzetten waarbij ondernemers op verschillende manieren kunnen worden ondersteund in de transitie naar circulaire bedrijfsvoering. Te beginnen met inspiratie- en acceleration-teams. Vervolgens vindt er een doorontwikkeling plaats naar projecten op het gebied van het vinden van geschikte en circulair verantwoorde ketenpartners en bijvoorbeeld ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire businessmodellen. De intentie is om met andere Limburgse partijen tot een gezamenlijk aanbod van ondersteuning en ontwikkeling te komen en waar mogelijk gebruik te maken van instrumenten en middelen die zich elders inmiddels hebben bewezen. Daarnaast zullen er specifieke productstromen worden onderzocht op circulaire kansen waarbij wordt gekeken hoe er nieuwe samenwerkingen kunnen worden gefaciliteerd, waardoor nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan of bestaande productie kan worden omgebogen.

De enquête is in samenwerking met ASL (Afval Samenwerking Limburg) uitgevoerd. ASL is een samenwerkingsverband van 30 Limburgse gemeenten, die de verwerking van het huisvuil van 1.1 miljoen inwoners organiseert. Komend jaar zal de verwerking van de grote stromen GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), PMD (Plastics, Metaal en Drankenkartons) en Fijn Restafval worden aanbesteed. ASL zoekt contact met ondernemers in Limburg die een rol kunnen spelen in het hoogwaardig en circulair verantwoord verwerken van dergelijke grondstofstromen waardoor het bedrijfsleven zich verder kan ontwikkelen en kan innoveren in hoogwaardig hergebruik.

Dit is een mooi voorbeeld van de voordelen die het opzetten van samenwerkingsverbanden biedt met uiteenlopende partners zoals LWV, ALS, ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs. Het hoofddoel: gezamenlijk synergie in circulaire economie laten ontstaan, door kruisbestuiving en het delen van kennis, doelen, idealen en vooral ook resultaten.