Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 14:52 || Eind: 27-02-2024 - 14:52
Locatie:

Dat is de boodschap die werkgeversvereniging LWV op haalt uit de ontvangen brief van de Provinciale Staten. In de brief legt het provincie bestuur de leden van de klankbordgroep uit hoe de besluitvorming over de luchthaven eruit komt te zien. Naast de reeds bestaande onderzoek scenario’s wordt hier nu ook de sluiting van de luchthaven aan toegevoegd.  LWV zit namens het Limburgse (en brede) bedrijfsleven aan tafel bij deze klankbordgroep.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
De oproep van het provincie bestuur om ook de sluiting van Maastricht Aachen Airport te onderzoeken komt niet als een verassing. Momenteel werkt het onderzoeksbureau SEO de scenario’s voor een kosten- en batenanalyse uit. Deze komen overeen met de gepresenteerde resultaten van Van Geel, waaraan nu dus ook het scenario voor sluiting toegevoegd wordt. Rik Derksen (LWV) is helder: ‘’De sluiting van de luchthaven is op geen enkele wijze wenselijk. Naast de directe en indirecte werkgelegenheid, is MAA een belangrijke schakel in het nationale luchthavensysteem.’’ Toch heeft de werkgeversvereniging begrip over het onderzoek naar sluiting: ‘’Het geeft uitsluitsel: eindelijk zal er een lange termijn bevestiging komen dat de luchthaven belangrijk is voor Nederland.’’ De ondernemers zijn vol vertrouwen: ‘’Wat veel mensen niet weten is dat de luchthaven Europees gezien toonaangevend is in de afhandeling van luchtvracht. De snelheid waarmee goederen bediend worden is uniek in Europa en ondersteun ondernemers in Limburg en daarbuiten.’’

Oproep van de ondernemers
Die boodschap wordt daarom ook bij het onderzoeksbureau neergelegd. Samen met branchevereniging ACN en ondernemersvereniging evofenedex, roept de LWV op om ook de extra kansen voor luchtvracht te onderzoeken in de maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Wel vragen de verenigingen aandacht of sluiting ook past binnen het onderzoekskader van de MKBA en of deze niet verder verbreed moeten worden, gezien het feit dat sluiting vergaande effecten zal hebben. Ook het (inter)nationale netwerk waarbinnen de luchthaven opereert, dient beter in kaart gebracht te worden om de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven te waarborgen. Tot slot benoemen de verenigingen dat ook de duurzaamheidskansen van de luchthaven onderzocht moet worden, zoals het elektrificeren van de grondafhandeling en het gebruik van duurzame kerosine.