Skip to main content

De extreem droge zomer van 2018 en de droogte die dit jaar voortduurde in Oost- en Zuid-Nederland hebben ons waterbeheer op de proef gesteld. Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moeten we daarom meer rekening houden met de beschikbaarheid van zoetwater. Ook moeten waterbeheerders zich beter voorbereiden op drogere zomers. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de beleidstafel Droogte die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) vorig jaar instelde. In het eindrapport staan nu 46 aanbevelingen daarvoor.

“Met deze adviezen, 150 miljoen euro uit het Deltafonds en een forse bijdrage van de waterbeheerders, kiezen we voor een stevige aanpak om ons watersysteem bestand te maken tegen de drogere zomers”, aldus Van Nieuwenhuizen. “We gaan samen met alle partijen inzetten op het vasthouden van water in regenachtige tijden, zodat we hiervan kunnen profiteren in tijden van droogte. Dat de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies, gemeenten en Rijkswaterstaat dit goed in de vingers hebben, lieten ze afgelopen anderhalf jaar al zien. Ze hebben keihard gewerkt, waardoor Nederland goed door de droge zomers is gekomen.”

Oplossingen

De aanbevelingen volgen op de maatregelen die sinds de zomer van vorig jaar zijn genomen. Zo houden waterschappen het waterpeil van sloten op een hoger peil om het grondwater aan te vullen. Rijkswaterstaat zorgt dat het waterpeil van het IJsselmeer op zijn hoogst is bij de start van de zomer, zodat een grotere zoetwaterbuffer ontstaat. Voor de scheepvaart, die veel last ondervond van de lage waterstand, moeten knelpunten weggenomen worden.

Lange termijn

De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat we mogelijk vaker met drogere zomers en minder aanvoer van rivierwater te maken krijgen. Vooral voor de hooggelegen delen in Nederland zijn structurele oplossingen op lange termijn nodig, omdat daar geen water vanuit de rivieren aangevoerd kan worden. Op advies van de beleidstafel Droogte houden provincies en gemeenten meer rekening met de beschikbaarheid van water bij ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de vestiging van een bedrijf dat veel water gebruikt. Verder zullen overheden en waterbedrijven bij een extreem droge zomers een vrijwillig beroep doen op alle watergebruikers om zuinig om te gaan met drinkwater.