Skip to main content

Inleiding

Wetgeving, concurrentiedruk, nieuwe toepassingen, veranderende rollen in de keten en veranderende professionele inzichten zijn factoren die belangrijk zijn voor een organisatie.

Innovatie is niet meer weg te denken uit de huidige economie en noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn en te blijven. Om in te kunnen spelen op de omgevingsdynamiek, innovaties te adopteren en steeds te kunnen aanpassen.

Hoe doe je dat? Hoe adopteer en implementeer je als organisatie je innovaties? Hoe word je een lerende organisatie? Vaak zijn veel goede ideeën aanwezig maar ontbreekt het aan executiekracht. Daarnaast is het een uitdaging om de innovatie op te schalen.

In deze Special Group gaan we aan de slag met de strategie en organisatie rondom innovatie en staat juist de verbinding met alledaagse praktijk en het sparren met de andere deelnemers in het programma centraal.

Voor wie?

Wil je samen met gelijkgestemden aan de slag gaan met het versnellen, het toetsen van de voortgang van jouw innovaties en het continu verbeteren van jouw organisatie? Herken je je in onderstaande uitdagingen?

  • Hoe verander ik het gedrag van mensen in de organisatie?
  • Hoe stuur ik een innovatieproces en welke methodes kan ik hiervoor inzetten?
  • Hoe stimuleer ik als manager mijn medewerkers in innovatief denken?
  • Hoe is jouw ‘verbetermotor’ ingericht, hoe stuur je op een optimale verbeteragenda?
  • Op welke manier zit innovatie in de strategie verankerd?
  • Waarom gaat een innovatieproces ook vaak niet goed?

Hoe gaan we te werk?

Middels een zestal sessies gaan we samen scherpstellen hoe om te gaan met verschillende aspecten van de lerende organisatie.

  • Leren van en met andere deelnemers staat hierbij centraal.
  • Met verschillende deelnemers uit verschillende sectoren verkennen we hoe innovatie en continu verbeteren kan landen: wat werkt en wat niet, en waarom?
  • Deels wisselen we handelingskennis uit op basis van elkaars casuïstiek en ontwerpen we in de sessies op onderdelen een veranderaanpak.
  • Hierbij maken we gebruik van ontwerpmethoden en inzichten uit de design thinking-methodologie.

 

Het uitgangspunt van een Special Group is halen en brengen: eenieder brengt kennis in die we vanuit onze eigen ervaring verrijken. Deze reeks biedt daarmee een platform aan deelnemers en organisaties om van elkaar te leren. Iedere deelnemer kan de eigen inzichten over innovatie verbreden, laten challengen en aanscherpen. Elke deelnemer brengt minimaal één praktijkervaring in rondom een innovatievraagstuk.

De focus ligt op toepasbare praktijkkennis, die we delen en verrijken. Tijdens de bijeenkomsten staan we slechts kort stil bij de theorie (de ‘bril’). Tijdens de sessies gaan wij in op: gedrag, besturing en leiderschap, methodieken, de inrichting van de organisatie en strategie.

Vooraf: intake via teams

waarin we de individuele deelnemer meenemen in de opzet, de inhoudelijke behoeftes in kaart brengen en bespreken welke casus geschikt is om in te brengen. Elke deelnemer brengt 1 of 2 cases in.

Sessie 1: Kennismaken en innovatieverkenning (veldverkenning)

Hierin leren de deelnemers elkaar kennen en maken we kennis met de innovatie-uitdaging waar de verschillende organisaties voor gesteld staan: waar zijn deze organisaties nu mee bezig, waar leggen zij de focus, wat maakt innovatie hen specifiek uitdagend? Na de kennismaking verkennen we ons gezamenlijk begrip van innovatie aan de hand van stellingen: het verschil tussen innovatie en continu verbeteren, de spanning tussen innovatie en daily business, de rol van management in innovatie. Vijf stellingen waarin we positie kiezen en die voorsorteren op de vijf sessies die gaan volgen (voor elke sessie adresseren we hier één stelling). Tot slot staan we stil bij de vraag: waarom gaat het vaak mis?

Sessie 2: Verbeteren en innovatie: hoe bepaal je de strategie? (strategie)

Wat is de plek van innovatie en adaptiviteit: vanuit welk organisatieparadigma kijk je naar innovatie? Hoe komen de verschillende organisaties tot de invulling van hun innovatiedoelen? Welke afwegingen kom je hierbij tegen? Hoe neem je de organisatie hierin mee? Wie zijn daarbij betrokken en welke inzichten zijn doorslaggevend? Hoe kun je je rol pakken in dit proces? Balanceren tussen going concern en exploreren. Concepten: ambidexterity, innovatiematuriteit van de organisatie.

Sessie 3: Het organiseren van continu verbeteren (inrichting)

Hoe is de ‘verbetermotor’ ingericht? Hoe stuur je op een optimale verbeteragenda? Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? Omgaan met rollen en verantwoordelijkheden, competenties, barrières. Andere vragen bij dit thema: Waar komen in de organisatie de ideeën vandaan, hoe worden deze vervolgens geagendeerd? Hoe vindt de afweging plaats binnen het strategisch kader van de organisatie? Hoe bepaal je welke innovatie je als eerste oppakt? Welke dilemma’s kom je daarbij tegen (en hoe los je die op)? Hoe richt je het verbeterproject organisatorisch in (rollen/governance)? Tool/concept: de innovatiewaardeketen.

Sessie 4: Stimuleren van een innovatieve mindset: wat gaat er mis / kan er beter? (leiderschap)

Hoe stimuleer je innovatie bij medewerkers en wat is de rol van management in innovatief denken? De verhouding tussen exploreren en exploiteren (innovatie vs going concern): hoe creëer je ruimte voor vernieuwing enerzijds en going concern (werkdruk en korte termijn-urgenties) anderzijds: hoe ga je om met deze spanning? Hoe maak je verbetering positief? Hoe stimuleer je een innovatieve mindset? En wat is de rol van ‘management innovatie’? Vanuit een concrete voorliggende casus/vraag van de deelnemers gaan we daarop aansluitende interventies ontwerpen. We staan stil bij het managementparagdigma (organisatie 3.0) en concepten als holacracy en ambidexterity. Tools/concepten: agility, organisatie 3.0, holacracy.

Sessie 5: Pilots en verbeterprojecten leiden: wanneer lukt het wel/niet? (besturing en methodes)

Het innovatieproces ontwerpen en faciliteren. Leiderschap in verbeterteams. Exploratieve en exploitatieve mindset: hoe stimuleer je dit? Kansen en beperkingen van innovatiemethoden (agile, scrum, lean, design thinking). Het belang van prototyping. Het opschalen van verbeterinitiatieven. Wanneer zet je welke methode of tooling in, en hoe? Creativiteit en probleemoplossing. Dit diepen we uit aan de hand van twee cases (uitgevoerde projecten van deelnemende organisatie). Welke type innovaties zijn er, hoe kun je naar het proces kijken, welke stadia kan een technologische innovatie zich bevinden en wat betekent dit voor de adoptie ervan? Tools uit o.a.: design thinking, lean, TRL. modus 1/modus 2-denken.

Sessie 6: Organisatiegedrag en gedragsmanagement: wanneer gebeurt het wel/ niet? (gedrag)

De condities scheppen: willen, kunnen en de gelegenheid krijgen. Het benutten van energie, optreden van weerstand en conflict, pocket veto’s, andere prioriteiten. Reflectie en ontwerpen van een veranderaanpak en modelleren volgens het Triade-model. Algehele reflectie: wat is zwaarwegend voor jouw innovatiesucces? Tools: triade-model.

Begeleid door

Tibor Goossens kijkt door de bril van een organisatieadviseur naar de ontwikkelopgave van organisaties in de circulaire economie. Het waarmaken van ambities vraagt naast een goede strategie ook een sterke aansluiting op de dagelijkse praktijk. Tibor zet zijn ruime ervaring op het gebied van strategie- en organisatieontwikkeling in, om te helpen bij het versterken van de innovatieprestatie.

Hij is erop gericht om talenten van aanwezige professionals aan te spreken, samen op te trekken en ruimte te creëren rondom concrete veranderdoelen.

Hierbij combineert hij conceptueel en creatief vermogen met oog voor mens en professional. Waarbij hij ervaringen meeneemt uit recente projecten in non profit, zorg, bouw, industrie en in de zakelijke dienstverlening.

Praktische informatie

 
Data9.00-12.30 uur
Sessie Idonderdag 1 september 2022
Sessie IIdonderdag 15 september 2022
Sessie IIIdonderdag 6 oktober 2022
Sessie IVdonderdag 3 november 2022
Sessie Vdonderdag 1 december 2022
Sessie VIdonderdag 15 december 2022
LocatieLWV, Roermond
Kosten€ 695,- excl. BTW
Bekijk hier de gehele flyer 

Aanmelden?

Leden kunnen zich aanmelden via de app. Ben je nog geen LWV-lid neem dan contact op via businesscollege@lwv.nl.

Aanmelden via mobiel/tabletAanmelden via desktop

Inhoudelijk vragen?

Heb je inhoudelijk vragen over deze Special Group Lerende organisaties? Neem dan contact op met Sonja Demandt, Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie via+ 31 6 53 16 65 50 of via demandt@lwv.nl

Meer informatie?
Heb je overige vragen rondom de Special Groups of het aanbod binnen het LWV Business College? Neem dan contact op met Kyra Doek, Programmamanager Kennis & Ondernemerschap via +31 6 82 04 00 83 of via doek@lwv.nl

Betrokken personen

Sonja Demandt

Expertisemanager Duurzaamheid & Innovatie

T 06 - 53 16 65 50
E demandt@lwv.nl

Kyra Doek

Programmamanager Kennis & Ondernemerschap

T 06 - 82 04 00 83
E doek@lwv.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!