Skip to main content

Brancheorganisaties doen klemmend beroep op kabinet:
‘Maak haast met regeling voor omzetverlies Limburgse ondernemers’

Afgelopen zomer teisterden overstromingen Zuid-Nederland. Veel ondernemers in de watersport, recreatie en horeca werden getroffen en leden veel materiële en economische schade. Schade die zoals het kabinet beloofde, gecompenseerd zou worden. Nu, bijna een half jaar later, is dat nog steeds niet of nauwelijks gebeurd. De brancheorganisaties in de gastvrijheidssector – HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland – trekken nu samen met MKB Limburg, LWV/VNO-NCW Limburg en de Limburgse landbouworganisatie LLTB aan de bel.

Zij vinden dat het kabinet moet opschieten met de toegezegde regeling voor het omzetverlies. Naast de omzetschade door de watersnood is door de coronamaatregelen ook de liquiditeit van deze gastvrijheidsbedrijven sterk afgenomen. De onverwachte omzetderving heeft daarnaast een groot effect op investeringsmogelijkheden in de toekomst.

De Tweede Kamerleden Graus (PVV) en Van Kent (SP) dienden onlangs al een motie in die het kabinet steunde. Zij maanden het kabinet tot snelheid en riepen op om snel met een omzetdervingsregeling te komen voor Limburgse ondernemers. Premier Rutte die destijds op bezoek was in het getroffen gebied, sprak van een ruimhartige compensatie voor dit tot ramp verklaarde gebied.

Extra gedupeerd
Van deze ruimhartige compensatie is geen sprake. Dat terwijl de watersnood onze sectoren bovenmatig zwaar heeft getroffen. De ramp vond plaats midden in de zomer, een periode waarin bedrijven in de horeca, recreatie en watersport het grootste deel van hun jaaromzet halen. Bovendien raakten de ondernemers extra gedupeerd gezien de coronamaatregelen waarmee ze al ruim anderhalf jaar mee te maken hebben. Vandaar dat wij een klemmend beroep doen op het kabinet om snel over de brug te komen met een omzetdervingsregeling. Juist de schade ontstaan in het derde kwartaal van 2021 zou daarin moeten worden meegenomen. Met name in die periode is veel schade geleden. De Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) bij rampen dekt helaas geen omzetderving. Ook de NOW- en TVL-regelingen dekken de misgelopen omzet onvoldoende”, aldus Arthur van Disseldorp, regiomanager bij HISWA-RECRON.

Aankomende vrijdag is dit een agendapunt in het kabinetsberaad. De branche- en vakorganisaties hopen op een positief bericht.