Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 21:09 || Eind: 28-02-2024 - 21:09
Locatie:

De LWV is verheugd dat het kabinet zich realiseert dat het bedrijfsleven ook hulp verdient. Echter, het voorstel voor de tegemoetkomingsregeling voor het energie-intensieve mkb (TEK) is onder de maat. Het is een doorn in het oog dat te veel energie-intensieve bedrijven worden uitgesloten door de hoge drempel van 12,5% van de omzet te kiezen. Ook de maximale uitkering van 160.000 euro is absoluut teleurstellend en in geen verhouding tot wat Europees mogelijk is. ‘De ondernemers verdienen een regeling die in lijn ligt met onze buurlanden’ aldus directeur Huub Narinx. ‘Anders krijg je ongelijke concurrentie’. De energiecrisis rechtvaardigt een massieve actie van het kabinet en dat is dit voorstel zeker niet. We gaan onze leden hierover raadplegen maar het antwoord weten we al: ‘het zal echt aangepast moeten worden.’

Snel duidelijkheid nodig
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aangedrongen op een vorm van overbruggingsfinanciering voor bedrijven die nu dringend liquiditeit nodig hebben. De nieuwe regeling gaat immers op zijn vroegst pas  op 1 april volgend jaar in, zij het met terugwerkende kracht tot 1 november. ‘Volgens de brief aan de Kamer kunnen ondernemers belastinguitstel of krediet bij de bank aanvragen. Voor het krijgen van liquiditeit in de komende maanden is het belangrijk dat bedrijven snel weten of ze straks dan daadwerkelijk van de regeling gebruik kunnen maken.’

Niet uit de pas lopen
In hun beoordeling van de regeling betrekken VNO-NCW en MKB-Nederland ook de ruimte die het binnenkort verruimde Europees steunkader voor compensatie biedt en kijken ze naar wat andere landen doen; zoals Duitsland, waar voor energie-intensieve bedrijven een 100% prijsplafond is voorgesteld.
‘Belangrijk voor het voortbestaan van ondernemingen in ons land is immers óók wat er in andere landen in de EU gebeurt, net over de grenzen en verder weg in Europa. Binnen de EU moet er een gelijk speelveld bestaan. De compensatie voor bedrijven hier moet niet uit de pas lopen met andere landen. Daar lijkt het nu wel op. Nederland volgt het huidige steunkader tot eind van dit jaar al niet, en geeft met de voorgestelde TEK een beperkte invulling van het komende nieuwe Brusselse kader voor 2023. Binnenkort wordt het steunkader definitief gepubliceerd  en moeten we goed kijken wat dat betekent.’

Gevaar voor strategische onafhankelijkheid
De ondernemersverenigingen uiten ook hun zorgen over de steeds ingrijpender gevolgen van de hoge energieprijzen voor de grotere bedrijven in de basisindustrie in Europa. ‘Grote delen van de basisindustrie liggen stil en dat is een gevaar voor de strategische onafhankelijkheid van Europa op lange termijn. Ook kan het de Europese verduurzamingsstrategie ondermijnen en zijn er de effecten in de keten.’ Het gaat dan om bedrijven die bijvoorbeeld chemicaliën, glas, bepaalde metalen en kunststoffen maken, die nodig zijn voor de productie van alledaagse zaken als medicijnen, tandenborstels en schoonmaakmiddelen.’

Europese aanpak nodig voor basisindustrie
Om te voorkomen dat basisindustrie verloren gaat én te bewaken dat verduurzaming hier blijft plaatsvinden, is een Europese aanpak vereist, met bijvoorbeeld een plafond voor de gasprijs en/of gezamenlijke gasinkoop. Aan zo’n overlevingspakket zouden snelle verduurzaming en energiebesparing als voorwaarden voor hulp kunnen worden gesteld, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.