Skip to main content

20 april j.l. trok ProRail de aanbesteding voor de elektrificatie en gedeelde verbreding van de Maaslijn in. ‘’Een doorn in het oog voor ondernemers’’, aldus Sylvester van de Logt, CEO van Seacon Logistics en bestuurslid bij Ondernemend Venlo, de LWV en Supply Chain Valley. ‘’De aanpak van de Maaslijn is hard nodig om de groei van de regio op peil te houden, niet alleen op bereikbaarheid, maar ook voor aantrekkelijkheid en duurzaamheid.’’

Versnelde aanpak nu noodzakelijk
Het intrekken van de aanbesteding door ProRail is wederom een tegenslag in de toch al moeizame verbreding en elektrificatie van de Maaslijn. De ondernemersverenigingen in Noord-Limburg roepen ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om marktpartijen (financieel) bij te staan en de risico’s voor prijsverhogingen zelf te dragen. ‘’Als de risico’s te groot worden voor de markt moet de overheid ingrijpen om de bereikbaarheid op peil te houden’’, aldus de werkgeversvoorman. ‘’We verwachten dat de overheden ingrijpen om de continuïteit van gemaakte afspraken te waarborgen.’’ Daarbij doelend op de afspraken die met Arriva gemaakt zijn om in 2024 extra treinen te laten rijden tussen Roermond, Venlo en Nijmegen.

Maaslijn als levensader voor de regio
De spoorlijn richting Nijmegen is voor levensbelang van Noord-Limburg. ‘’Het zorgt voor de ontsluiting van Venlo in Noordelijke en Zuidelijke richting, waardoor de positie van Venlo als nationaal spoorknooppunt versterkt wordt. Door de elektrificatie wordt de verbinding tevens duurzamer’’ voegt Peter Pardoel, voorzitter van Supply Chain Valley, toe. Juist de verbinding richting Nijmegen is erg belangrijk voor de werkgevers, omdat de werknemers en -gevers van de toekomst uit de regio in de trein stappen. ‘’Onze regio heeft er baat bij dat we goed bereikbaar blijven via spoor, daarmee trekken we jeugd aan en behouden we de kennis in Noord-Limburg.’’ benadrukt Van de Logt.