Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 19:29 || Eind: 28-02-2024 - 19:29
Locatie:

In een brief aan VNO-NCW vragen wij aandacht voor de fiscale problematiek rond thuiswerkende grensarbeiders.

Vooral in de grensregio’s met België en Duitsland hebben onze leden relatief veel medewerkers die in één van deze landen wonen en in Nederland werken. De zogenoemde grenswerkers. Alleen al in Limburg gaat het om 5.550 medewerkers. Het probleem doet zich ook voor in de andere grensprovincies.

Actueel is de volgende kwestie. De fiscale en sociale positie van thuiswerkende grenswerkers en hun (Nederlandse) werkgevers is ten tijde van de Coronacrisis perfect geregeld. De lidstaten hebben dit bilateraal, zonder tussenkomst van de Europese Commissie, onderling goed geregeld. De thuiswerkende grenswerkers bleven onderworpen aan de sociale en fiscale wetgeving van het werkland.

Na de Coronacrisis zal het thuiswerken toenemen. Als men hervalt in de bestaande wet- en regelgeving dan zal dit voor de thuiswerkende grensarbeiders en hun werkgevers een administratieve catastrofe worden. Er zullen dan voordelen en nadelen ontstaan voor de werkgever en zijn grenswerker. Grote onzekerheid, zware administratieve lasten, etc. De Nederlandse werkgever moet zijn thuiswerkende grenswerker namelijk sociaal verzekeren in België of Duitsland en het loon voor een deel belasten in België of Duitsland.

De tijdens de Coronacrisis toegepaste wet- en regelgeving zou na de Coronacrisis (best practice) gecontinueerd moeten worden. Met dien verstande dat de thuiswerknorm dan op 40% komt te liggen. Dat wil zeggen dat een thuiswerkende grenswerker, die niet meer dan 40 % van zijn werkzaamheden in het woonland uitoefent, fiscaal en sociaal onderworpen blijft aan de sociale en fiscale wetgeving van het werkland, alwaar zijn werkgever gevestigd is. Dus Nederland. Dit kan binnen de huidige sociale zekerheidsverordening EU-Vo 883/2004 (bijvoorbeeld art 16) en de van toepassing zijnde belastingverdragen met Duitsland en België perfect geregeld worden.

Wij vragen aan VNO NCW om aandacht te besteden aan dit probleem in wording en zouden de voortgang van de gesprekken met de betreffende ministeries graag vernemen.

Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze problematiek.