Skip to main content

Het afgelopen jaar hield Corona ons flink bezig en hebben wij ons leefpatroon moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Gelukkig loopt het vaccinatieproces voorspoedig en vertrouwen we erop dat we een goede zomer tegemoet gaan en in het najaar weer live evenementen kunnen organiseren.

Het doet ons plezier dat aan onze algemene ledenvergadering maar liefst 80 leden deelnamen. Naast de bekendmaking van de jaarplannen van de LWV hield VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijssen een boeiend betoog over de MLT visie van VNO-NCW. Ook zijn er vier nieuwe bestuursleden toegetreden tot het algemeen bestuur, is de jaarrekening 2020 en de statutenwijziging goedgekeurd en zijn we geïnspireerd door drie jonge ondernemers.

Nieuwe bestuursleden
Tot het algemeen bestuur zijn toegetreden:

Joris de Beer
DSM Nederland BV

Bob Joosten
Wessem Holding BV

Kim Frencken-Kelleners
Kellpla BV

Dick Moerkens
Canon Production Printing Netherlands

Verkiezing nieuwe bestuursleden in de toekomst
Er zal een commissie worden samengesteld die zich gaat bezighouden met een procedure voor het benoemen van nieuwe bestuursleden. Deze commissie zal bestaan uit de voorzitters van de drie LWV-kringen en drie leden. Wil jij één van deze drie leden zijn? Geef dit dan aan bij de voorzitter van je kring via deze link. Dit is een ad hoc commissie. Na de procedure is de commissie klaar.

Statutenwijziging
De gewijzigde statuten die voorgesteld zijn in het kader van de WBTR zijn goedgekeurd en worden binnenkort gepubliceerd.

3 jonge ondernemers laten zien hoe zij omgaan met de Corona-crisis

Enquête
Graag zouden we van je weten hoe je de Algemene Ledenvergadering hebt ervaren. Vandaar dat we jou willen vragen om onze enquête in te vullen. Het invullen van deze enquête duurt slechts één minuut. Je kunt de enquête hier invullen.

Wij kijken uit naar de komende periode waarin wij als Limburgse Werkgevers Vereniging weer tal van interessante ontmoetingen en activiteiten kunnen organiseren.

Samen succesvoller ondernemen!