Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 20:48 || Eind: 28-02-2024 - 20:48
Locatie:

Roermond, 26 oktober 2022 – De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) bevroeg haar leden over de werking van de eerder bekend gemaakte TEK-regeling (Tegemoetkoming Energie Kosten) voor mkb-bedrijven. De conclusie is duidelijk: te weinig compensatie voor heel weinig bedrijven. Een fopspeen, zo noemde een van de respondenten het.

Normaliter bestempelen we een bedrijf als energie-intensief als het aandeel energiekosten tenminste 3% van de totale omzet bedraagt. In de voorgestelde regeling is die norm verhoogd naar 12,5%. Ook is er een maximale vergoeding van 50% opgenomen, tot een maximum van 160.000 euro. Daarmee komen alle meerkosten energie boven de 320.000 euro niet in aanmerking voor enige compensatie.

De feiten van de LWV-enquête op een rij:

  • Slechts 17% van de respondenten kan aantonen dat de energiekosten minimaal 12,5% van de omzet gaan zijn. 83% van hen komt niet in aanmerking voor de regeling.
    Overigens zou ook met de 3%-norm in totaal 26% van respondenten zich niet kwalificeren voor compensatie. Ruim 56% van de respondenten wordt uitgesloten van de regeling terwijl zij normaliter wél onder de noemer energie-intensief vallen.
  • Ruim 31% van de respondenten verwacht een toename energiekosten van meer dan 320.000 euro, terwijl de regeling maximaal 50% van dit bedrag vergoedt. 20% van hen verwacht zelfs een toename van de energiekosten tot boven de 1 miljoen euro.
  • Ruim 15% van de respondenten verwacht dat het uitblijven van steun het einde van hun onderneming zal betekenen. Ruim 50% van de respondenten verwacht dat investeringen noodgedwongen achterblijven, waaronder investeringen in verduurzaming. Daarnaast zal de verslechtering van de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland (m.n. Duitsland en het verre Oosten) hevige gevolgen hebben en flinke prijsstijgingen zijn onontkoombaar.

‘We hebben meteen gereageerd dat de regeling zoals die er ligt absoluut ontoereikend is. Nu krijgen we dat ook zwart op wit terug van onze leden’, reageert Huub Narinx, directeur van de LWV. De LWV speelt de resultaten door aan politiek Den Haag en aan VNO/NCW. ‘De ondernemers verdienen een compensatie die recht doet aan hun positie en eerlijke concurrentie met het buitenland mogelijk maakt.’