Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 20:33 || Eind: 28-02-2024 - 20:33
Locatie:

2021 ligt alweer bijna achter ons en wat vliegt de tijd. Weinigen onder ons zullen vorig jaar rond deze tijd gedacht hebben dat Corona ons ook in 2021 in de greep zou houden. We keken naar modellen van veerkracht van de economie; modellen die behoorlijk varieerden qua impact. Met name het herstelvermogen van de economie was onderwerp van gesprek. Men hield zowel rekening met een structurele economische dip van vele jaren alsook met het zogenaamde V-model van snel en krachtig herstel. De veerkracht van de economie en ondernemers bleek enorm. Ondanks het feit dat Corona nooit is weggeweest herstelde de economie dermate dat niet de werkloosheid aandachtspunt is maar de enorme tekorten op de arbeidsmarkt. In veel sectoren zijn het aantal openstaande vacatures opgelopen. Zodanig zelfs dat er ondertussen minder werklozen zijn dan vacatures! Deze mismatch moet opgelost worden. In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat, gezien het feit dat Corona weer volop de kop op steekt, door de nieuwe thuiswerkcultuur de belastingregels in euregio verband aangepast moeten worden. De zogenoemde ‘grenswerkersproblematiek’ staat bovenaan op onze lobby agenda.

Ook zijn er zorgen over de stijgende prijzen en tekorten voor grondstoffen en halffabricaten. De containerprijzen uit Azië rijzen de pan uit en grondstoffentekorten stapelen zich op. Ook dit heeft een prijsopdrijvend effect en het inflatiespook kijkt al om de hoek. Wat betreft de woningmarkt is er een enorme behoefte aan nieuwe woningen in Nederland (1 miljoen) en lopen diverse ontgrondingsvergunningen in 2025 af, waarbij de overheid nog weinig vaart maakt met nieuwe concessies die absoluut noodzakelijk zijn. Ook hier vragen wij aandacht voor.

De hoogwaterramp heeft diverse ondernemers zwaar geraakt en het is, ondanks alle ellende, fantastisch om te zien hoe solidariteit en gemeenschapszin dan de pijn ietwat verzacht. Ook hier is echter meer nodig van overheidswege want ook deze schade mag je ons inziens niet onder het ondernemersrisico scharen.

En we kijken ook vooruit, naar de toekomst. Naar de wereld die voor ons en onze kinderen ligt. We hebben een mooie horizon in het verschiet waar wij met z’n allen een bijdrage aan leveren; bevorderen van circulariteit, klimaatadaptatie en energietransitie. Ook ons pleidooi voor brede welvaart, goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en goede scholing en ontwikkeling zijn mooie uitdagingen waar wij met z’n allen voor staan.

Fijne feestdagen en ‘ne gooje roetsj!

Met Limburgse groet,

Namens Team LWV,

Giel Braun                Huub Narinx
Voorzitter LWV       Directeur LWV