Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 15:08 || Eind: 27-02-2024 - 15:08
Locatie:

Mkb-ondernemers die energiebesparende maatregelen willen nemen, kunnen subsidie krijgen voor advies en hulp door een gespecialiseerd adviseur. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) is bedoeld voor ondernemingen die geen wettelijke plicht hebben tot energiebesparing, maar daar wel mee aan de gang willen gaan.

Energiebesparing is actueler dan ooit. Door de snel gestegen energieprijzen, verdienen investeringen in energiebesparende maatregelen zich snel terug. Tegelijkertijd dragen ze bij aan verduurzaming en helpen ze de doelstellingen van het Klimaatakkoord te realiseren.
Veel mkb’ers geven aan wel te willen, maar weten niet goed waar en hoe te beginnen. Juist voor hen zijn er de gesubsidieerde adviseurs.

Voorwaarden
Er zijn enkele voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Het bedrijf moet minder verbruiken dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Boven die grens zijn energiebesparende maatregelen namelijk verplicht. Verder is de omvang van het bedrijf maximaal 250 fte en de jaaromzet € 50 miljoen. De subsidie is bedoeld voor een advies als een totaalplan voor de onderneming en niet uitsluitend gericht op één maatregel.

Advies op maat
Met hulp van de adviseur kan de ondernemer op praktische manier aan de slag op basis van een advies op maat. Dat is gebaseerd op een energiescan van het bedrijf. De adviseur bekijkt de mogelijkheden voor energiebesparing, geeft advies over keuzes en biedt inzicht in de noodzakelijke investeringen, de opbrengsten, de terugverdientijd en de vermindering van CO2-uitstoot. Op basis hiervan neemt de ondernemer zelf een besluit en wordt een uitvoeringsplan opgesteld.  

Subsidiehoogte
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. De regeling geldt niet voor de energiebesparende maatregelen zelf. Daarvoor zijn andere ondersteuningsmogelijkheden.
Aanvragen van de SVM kan tot eind september 2022, maar het budget is eindig. Dus doe het op tijd.

Andere ondersteuning
Naast de SVM kunnen ondernemers gebruik maken van andere ondersteunende regelingen, zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA). Die zorgt voor belastingvoordelen bij investeringen in besparende maatregelen. Soms heeft een provincie ook nog een regeling waarbij deze een deel van de kosten betaalt wanneer energiebesparingsmaatregelen worden uitgevoerd.
Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat nadere informatie:
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

DEB.nl
Vrijwillig te nemen of verplichte energiebesparende maatregelen zijn overzichtelijk en begrijpelijk op een rij gezet in het online programma www.DEB.nl. Dit initiatief van MKB-Nederland wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, zodat ondernemers er zonder kosten gebruik van kunnen maken. Wij zijn als organisatie partner in het project DEB.nl en hebben een aparte pagina waar Limburgse ondernemers terecht kunnen: https://www.deb.nl/limburgse-ondernemers/