Skip to main content

Na een succesvolle pilot in Venlo gaan wij vanuit het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie starten met de uitrol in Roermond en Maastricht. Graag enthousiasmeren wij je verder over het project ‘Duurzame Bedrijventerreinen‘ welke rust op 2 pijlers.

Enerzijds zal het project zich richten op de omslag van fossiele brandstoffen naar collectieve duurzame energie opwekking op bedrijventerreinen. Anderzijds zullen de bedrijventerreinen worden aangepast aan de klimaatverandering. Door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren en door een groene inrichting, kunnen bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gemaakt.

𝐃𝐨𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭
Het doel van het project is om in 2023 de meerwaarde te hebben aangetoond van een collectieve, integrale verduurzaming op het niveau van bedrijventerreinen. De collectiviteit levert een belangrijke bijdrage aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. Door de ‘Demonstraties in de Praktijk’ laten we zien dat de aanpak werkt.

De komende weken zullen wij je verder informeren over diverse onderdelen van dit project. Voor meer informatie kunt u kijken op de website Duurzame Bedrijventerreinen of Stichting Duurzame Bedrijventerreinen: Overview | LinkedIn