Skip to main content

Zo dragen wij bij aan de Sustainable Development Goals

 

Meer dan ooit wordt de behoefte gevoeld om meer verantwoordelijkheid voor de wereld, voor mens, maatschappij en omgeving te nemen, ook door de LWV. Het politieke speelveld verbrokkelt en wordt welhaast fragmentarisch waar visie en structureel beleid daarop wordt gevraagd.

De rol van een werkgeversorganisatie verandert hierin naar een partij die nog nadrukkelijker verantwoordelijkheid neemt in het vormen van de toekomstige wereld en die verder kijkt dan de problematiek van vandaag maar ook op langere termijn. Een partij die erkent dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor de toekomst van onze kinderen. Door de globalisering en digitalisering wordt de lokale markt een wereldmarkt en moeten we keuzes maken voor onze toekomst. Een toekomst die gedomineerd wordt enerzijds door technische ontwikkelingen alsook door zicht op de impact van de economie op welbevinden in alle lagen van de bevolking alsook voor natuur en milieu anders gezegd een behoefte aan duurzame ontwikkeling. De politiek kan dit niet alleen, landen kunnen dit niet alleen, alle krachten dienen gebundeld te worden. Oók die van ondernemers.

17 duurzame ontwikkelingsdoelen

In dit kader zijn er internationaal duurzame ontwikkelingsdoelen geformuleerd (SDG’s) als mondiaal kader mbt uitdagingen op het gebied van milieu-, sociale-en economische dimensies. In totaal zijn 17 doelen geformuleerd die ons allen raken waarbij een aantal doelen heel direct ook bij werkgevers is belegd en waarmee we middels onze activiteiten kunnen bijdragen:

SDG 7: betaalbare en duurzame energie

Het aandeel hernieuwbare energie moet aanzienlijk toenemen ten koste van fossiele grondstoffen.

SDG 8: eerlijk werk en duurzame economische groei

Fatsoenlijk werk voor iedereen onder goede werkomstandigheden waarbij economische groei wordt gestimuleerd zonder het milieu aan te tasten.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Het bevorderen van betere infrastructuren, industrie en innovatie naar verhoogde efficiëntie en schone technologie.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Bevorderen duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (meer produceren met minder)

Daarnaast zijn alle overige SDG’s  in diverse mate relevant. Het oorspronkelijk Rijnlands model liet zien dat de belangen van medewerkers en klanten meegenomen moest worden naast het belang van de aandeelhouder. Nu is meer gevraagd: als ondernemer neem je ook verantwoordelijkheid voor een inclusieve en duurzame samenleving. We ondernemen voor brede welvaart. De nieuwe koers van VNO-NCW is gericht op het nemen van verantwoordelijkheid voor brede welvaart.

Wat betekent dit voor de LWV

Wij zien een belangrijke rol van de LWV als facilitator naar de werkgevers op weg naar de uitdagingen van deze tijd met onze opgestelde missie.

Zoals gezegd, wij doen er alles aan om de gewenste doelen, neergelegd in de SDG’s, haalbaar te maken met de impact welke werkgevers in Limburg hieraan kunnen bijdragen. We zullen stimuleren en faciliteren daar waar nodig en bij onze inspanningen kijken waar de relatie met deze doelen ligt teneinde zeker te weten dat we de krachten in de gewenste richting stuwen en hebben we oog voor eventuele temporisering vanuit haalbaarheid zonder onze idealen los te laten. Tevens moeten we kijken naar de behoefte aan investeringsvermogen en het verdienmodel teneinde te kunnen overleven en e.e.a. betaalbaar te houden. We moeten oog hebben voor de continuïteit op weg naar de toekomst van morgen en overmorgen.

We dienen voortdurend oog te hebben voor de behoeften en wensen van onze leden de werkgevers in Limburg. Teneinde e.e.a. te kunnen realiseren zet de LWV zich in voor een optimaal ondernemersklimaat. Ons streven:

  • We zijn een betekenisvolle vereniging voor onze leden, we hebben impact.
  • Onze focus is het werkgeversbelang, de behoefte van onze leden
  • We onderschrijven het nastreven van de SDG’s vanuit werkgeversperspectief
  • De LWV is hét ondernemersnetwerk en dé bepalende werkgeversvereniging van Limburg.

Huub Narinx

Directeur LWV

T 06 - 83 23 36 16
E narinx@lwv.nl

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Schrijf je in voor de tweewekelijkse nieuwsbrief!