Skip to main content

201 Limburgse bedrijven hebben deelgenomen aan de Future Proof Human Capital Scan. Deze scan is ontwikkeld in een samenwerking tussen de Limburgse Werkgevers Vereniging, Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan. De resultaten hiervan worden deze week, in de vorm van een magazine met praktijkvoorbeelden, gepresenteerd aan alle leden van de Limburgse Werkgevers Vereniging en overige stakeholders.

De Future Proof Human Capital Scan bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die ontwikkeld is op basis van literatuurstudie en een focusgroep met experts. De scan brengt de organisaties op vier pijlers in beeld. De eerste pijler “strategie en bedrijf” meet de strategische verankering van (sociale) innovaties. Pijler 2 “wendbaarheid en flexibiliteit” brengt de interne veranderingssnelheid en daarmee de wendbaarheid en slagvaardigheid van organisaties in kaart. “Flexibel op- en afschalen” is de derde pijler. Daarin wordt gemeten in hoeverre organisaties in staat zijn hun personeelsbestand aan te passen aan de steeds volatielere omgeving. Tot slot, pijler 4 “employability en duurzame inzetbaarheid” bekijkt de ontwikkeling van medewerkers en in hoeverre er oog is voor het verbeteren van duurzame inzetbaarheid.

Pijler 3 “Flexibel op- en afschalen” scoort met een 2,9 (op een schaal van 5) het laagste. Limburgse organisaties hebben dus nog redelijk wat moeite om flexibel op en af te schalen. Actie op korte termijn is noodzakelijk. Interne mogelijkheden om flexibel op veranderende vraag in te spelen, zoals taakroulatie en jobrotation, worden nog relatief weinig gebruikt. Maar ook nieuwere flexibiliseringsmogelijkheden zoals collegiale in- en uitleen verdienen aandacht. Deze kunnen de flexibiliteit verhogen. Een bijkomend voordeel is dat de multi-inzetbare medewerkers zowel intern als extern meer employabel worden en het verzuim binnen het bedrijf zal afnemen.

Pijler 4 “Duurzame inzetbaarheid” scoort 3.4 (op een schaal van 5). Op zich lijkt dit een mooie score maar wanneer we inzoomen op de onderliggende cijfers zien we dat 20% van de Limburgse organisaties van mening is dat hun werknemers onvoldoende gekwalificeerd zijn om in de toekomst hun werk succesvol uit te kunnen voeren. 30 Procent is slechts matig tevreden over het opleidingsniveau. De helft van de Limburgse organisaties vindt dat zij werknemers voldoende opleidings- en trainingsmogelijkheden biedt. De andere helft vindt dat dus niet. Ook is 56,4 procent van de Limburgse bedrijven niet erg tevreden over de mate waarin werknemers zelf het initiatief nemen tot het volgen van trainingen. Om in de toekomst concurrerend te zijn, is actie dus noodzakelijk.

Om bedrijven te ondersteunen bij hun uitdagingen heeft de LWV in samenwerking met Leo Loopbaan, de leerwerkloketten, AWVN, Team Inclusief (UWV en WSP) en het LWV Business College al diverse bijeenkomsten georganiseerd en zal daar ook de komende tijd mee doorgaan.

Het magazine “Vooruitzien” is gemaakt naar aanleiding van de Future Proof Human Capital Scan. Het bevat enerzijds een analyse van de 201 deelnemende bedrijven en anderzijds vele praktijkvoorbeelden van ondernemers die naar aanleiding van de scan aan de slag zijn gegaan.

Vooruitzien is een uitgave van de LWV in samenwerking met Leo Loopbaan en Zuyd Onderzoek.

Klik hier voor het magazine