Skip to main content

Zes jaar geleden heeft de wereld de duurzaamheidsdoelen omarmd, de zogenoemde SDG’s. (Sustainable Development Goals). 17 duurzaamheidsdoelen op weg naar een inclusieve, welvarende en duurzame samenleving. Er zijn reeds goede resultaten geboekt maar er is nog een hele weg te gaan. Als LWV willen wij hier ook een bijdrage aan leveren.

We hebben reeds een drietal jaren geleden onze missie aangepast. We hebben gezegd; we stimuleren innovatief ondernemerschap op weg naar een duurzame en inclusieve samenleving. We namen daarbij een voorschot op de SDG’s. Dat hebben we afgelopen jaar bekrachtigd in onze visie, onze horizon 2030. Naast dat alle 17 duurzaamheidsdoelen belangrijk zijn hebben we er vier uitgekozen om uit te lichten waar we vooral een bijdrage aan kunnen leveren:

  • 7. Betaalbare en duurzame energie
  • 8. Eerlijk werk en duurzame economische groei
  • 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
  • 12. Verantwoorde consumptie en productie

Onze standpunten zijn hierin als volg:

  • Wij vinden dat het aandeel hernieuwbare energie fors omhoog moet.
  • Wij staan voor fatsoenlijk werk onder goede werkomstandigheden zonder het milieu aan te passen.
  • Wij willen ook innovatie richting schonere technologie.
  • Wij staan voor beter en verantwoord gebruik van hulpbronnen. Als we meer willen produceren is dat prima, maar wel met minder.

 

Bekijk hieronder een overzicht met alle duurzaamheidsdoelen.