Skip to main content

‘Bedrijven met vestigingen in Rusland worstelen met de vraag of ze hun activiteiten die buiten de sancties vallen, moeten staken of niet. Het is aan individuele bedrijven zelf om daarin hun afwegingen te maken.’ Dat zei VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen vanmiddag tijdens een online ledenbijeenkomst van VNO-NCW en MKB-Nederland over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Morele afwegingen
‘Want wat doe je als daar honderden Russen werken die dan hun baan verliezen? Bedrijven voelen zich voor hen verantwoordelijk. Of wat als jouw fabriek belangrijk is voor de voedselvoorziening of de gezondheidszorg? Zo eenvoudig als ‘je moet daar weg’ is het niet. Er zijn ook andere morele afwegingen te maken’, aldus de voorzitter van VNO-NCW. De optelsom van de sancties betekent al een bijna volledige boycot van Rusland. ‘De politiek maakt keuzes over sancties. Dat is prima en die volgen we ook.’

Tijdens de bijeenkomst 2 maart zijn de circa tweehonderd deelnemende branches en bedrijven bijgepraat over de sancties en andere ontwikkelingen en konden zij hun vragen stellen aan deskundigen van de diverse ministeries en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Extra waakzaam
Hoewel gerichte Russische cyberaanvallen op Nederlandse organisaties worden gevreesd, zijn daar volgens het NCTV op dit moment geen concrete aanwijzingen voor. Wel wees de organisatie bedrijven er vanmiddag op extra waakzaam te zijn en hun beveiligingssystemen goed op orde te hebben. Op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum is hierover de nodige informatie te vinden.

Sanctieloket en grondstoffenscanner
Veel vragen gingen vanmiddag over de sancties en de problemen met grondstoffen. Voor bedrijven die normaal grondstoffen uit Rusland of Oekraïne halen, kan de grondstoffenscanner van onder andere het ministerie van EZK mogelijk hulp bieden. Met deze scanner krijgen deze bedrijven inzicht in hun risico’s en worden handelsperspectieven geboden om die risico’s te beperken.

Bij RVO wordt het al bestaande sanctieloket verder uitgebreid, onder andere in samenwerking met VNO-NCW, MKB-Nederland en andere relevante partijen, zodat ondernemers hier met al hun vragen terechtkunnen: telefonisch, via een chat en per mail.

Hulpacties
De ondernemersorganisaties horen en zien vanuit de achterban allerlei initiatieven ontstaan om voor Oekraïne in actie te komen, zoals met hulpgoederen en de opvang van mensen. De Oekraïense ambassadeur in Nederland heeft ook om hulp van het bedrijfsleven gevraagd. VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de komende dagen bezien of en hoe zij hier samen met andere organisaties een coördinerende rol in kunnen vervullen.

Meldpunt
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zelf een meldpunt ingesteld waar ondernemers en branches met hun vragen, problemen en andere zaken terecht kunnen: oekraine@vnoncw-mkb.nl