Skip to main content

‘Blijf zowel regionaal, provinciaal als landelijk het ondernemersgeluid laten horen!’
De opeenstapeling van problemen bezorgt ondernemers momenteel flinke kopzorgen. Maar liefst 20% geeft aan binnen 3 maanden verlies te lijden, 1/3 moet geplande investeringen uitstellen en meer dan de helft kan de prijsstijgingen niet doorberekenen aan zijn klanten en afnemers. De stijging van de energie- en gasprijzen varieert van 100% tot meer dan 600% en vormt voor veel bedrijven dus een flinke kluif. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die de LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland recent hielden onder hun leden.

Betrokkenheid bij medewerkers
Uit individuele reacties blijkt bovendien de grote betrokkenheid van werkgevers bij hun werknemers en de roep om meer ruimte om mensen te helpen. “Ik maak mij vooral zorgen om onze medewerkers. Vooral medewerkers in de lagere loonschalen lopen tegen behoorlijke uitdagingen aan. Het zou mooi zijn als werkgevers de ruimte krijgen om hen te ondersteunen bovenop de WKR,” reageerde een van de respondenten; het is vaak maatwerk.

Top 4 ondernemersuitdagingen
Van de vele thema’s die er spelen was er een duidelijke top 4 in zowel belangrijkheid als urgentie:

  1. De stijging van de energieprijzen
  2. Het doorberekenen van de inflatie
  3. De stijging van grondstofprijzen
  4. Het tekort aan personeel

Ook andere thema’s zijn urgent en van belang. Wat met name opvalt: ondernemers vragen om onmiddellijke actie en gaven duidelijk aan hoe wij hen nu het beste helpen: lobby, lobby en lobby!

Maar liefst 438 respondenten vulden de enquête, ruim 10% van het totale ledenbestand. Dit was gelijk verdeeld over de regio’s en er waren geen significante verschillen tussen de regio’s, sectoren of bedrijfsgrootte.

Aanleiding enquête
Nooit eerder was druk op ondernemers door wet- en regelgeving in Nederland zo hoog als nu. Ondernemers lopen daardoor tegen verschillende uitdagingen aan. Aanleiding voor de Zuid-Nederlandse werkgeversverenigingen voor de uitvraag onder hun achterban. Voor welke uitdagingen staan ondernemers en welke oplossingen zien zij om uit deze impasse te komen?

De resultaten bevestigen dat er meer ruimte moet komen in wet- en regelgeving om ondernemers innovatieve oplossingen te laten bieden voor de actuele uitdagingen. Ze helpen de LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland in de krachtige en zichtbare lobby richting Den-Haag. Wij blijven de stem van ondernemers laten horen en nieuws en kennis delen over de genoemde en relevante onderwerpen.

Klik hier voor de enquêteresultaten