Skip to main content

Waterstof en vooral de groene variant daarvan gaat een cruciale rol spelen in de energietransitie. Deze alternatieve energiedrager kan de industrie helpen om (een deel van) haar doelstellingen op het gebied van CO2-reductie te bereiken. Het vergt echter wel investering en toewijding om de kansen die waterstof biedt te realiseren.

De ondernemersverenigingen van Zuid-Nederland, de Limburgse Werkgevers Vereniging en VNO-NCW Brabant Zeeland, slaan de handen ineen om waterstof dat duwtje in de rug te geven. We stemmen onze acties daarbij af met betrokken ondernemers in ons netwerk. Zo willen we de kansen voor het Brabantse, Zeeuwse en Limburgse bedrijfsleven samen waarmaken. Op 9 december hebben wij gezamenlijk een digitale bijeenkomst gehouden over waterstaf. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

  • Waar kan waterstof voor gebruikt worden en specifiek voor de logistieke sector.
  • De doorontwikkeling van waterstofmogelijkheden zitten in een kip-of-ei-fase. Moet er eerst aanbod komen van voertuigen, voordat er tankstations gerealiseerd kunnen worden of stimuleer je de vraag door als eerste een tankstation te faciliteren?

Op 9 december hebben we de deelnemers meegenomen in deze zoektocht. Dit samen met drie bedrijven uit het veld: Van Kessel Olie, MV-Energietechniek en Louwman & Parqui.

Je kunt hieronder de bijeenkomst en presentaties downloaden en ze rustig nogmaals bekijken:

Presentaties
Presentatie Louwman & Parqui door Erwin Jongh
Presentatie MV-Energietechniek door Marcel Vogelsangs
Presentatie Van Kessel Olie door Perry Wens

Online bijeenkomst
Bekijk hieronder de online bijeenkomst terug.