Skip to main content

De nieuwe regelgeving schrijft voor dat kantoorpanden van 100m2 of groter in 2023 verplicht een energielabel C moeten hebben. Hebben ze dit niet, dan mogen de kantoren niet als kantoor gebruikt, verhuurd of verkocht worden. Uitzondering hierop zijn monumenten.  Op 6 december heeft de LWV een digitale bijeenkomst georganiseerd met als thema: Energielabel C voor kantoren: tijd voor actie!

Tijdens deze sessie heeft senior-adviseur Joost Hartlief (RVO) informatie verstrekt over de wetgeving rondom het label “C”, waarom deze wetgeving is ingevoerd en welke stappen er worden gezet. Namens adviesbureau Driven by Values heeft gebouwadviseur Hanneke Godfroij ons meegenomen in haar verhaal over hoe een energielabel wordt opgesteld en wat te doen als het label D of slechter blijkt te zijn.

Je kunt hieronder de bijeenkomst, presentaties en beslisboom downloaden en ze rustig nogmaals bekijken:

Presentaties
Energielabel C kantoren_presentatie deel 1

Energielabel C kantoren_presentatie deel 2 

Online bijeenkomst


Uitleg en beslisboom