Skip to main content
Begin: 27-02-2024 - 15:29 || Eind: 27-02-2024 - 15:29
Locatie:

Reactie LWV in de uitspraak RvS in de Porthos-zaak:

  • De uitspraak van de Raad van State betekent de zoveelste dramatische plotwending in de slechte film die het stikstofdossier inmiddels lijkt te zijn geworden en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting. Voor zowel burgers als bedrijven heeft dit grote gevolgen.
  • Als gevolg van de uitspraak zullen bouwprocedures vele malen langer gaan duren en worden vergunningstrajecten een stuk complexer, als er überhaupt nog vergunningverlening mogelijk is.
  • Hiermee komen vele woningbouwprojecten in ons land op losse schroeven te staan, waarmee het oplossen van de woningnood ernstig in gevaar komt. Ook het behalen van onze klimaatdoelstellingen komt onder nog grotere druk te staan.
  • Eerder bleek al dat de schade door vertraagde of uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis maar liefst 28 miljard betrof en dit bedrag zal vanwege de uitspraak met vele tientallen miljarden euro’s oplopen.
  • De RvS geeft aan dat de enige oplossing is dat we zo snel mogelijk tot stikstofreductie komen en dat dit gebeurt zonder vrijblijvendheid. Het huidige beleid is daarvoor volgens de RvS ontoereikend. Versneld stikstof reduceren is dus dringend noodzakelijk, en daar dienen aan alle partijen een evenwichtige bijdrage aan te leveren. Een deel van de reductie kan dan benut worden voor vergunningverlening.
  • De oplossing die Remkes noemde voor het acute probleem is snel piekbelasters uitkopen. Maar het kabinet heeft juist gekozen daar Remkes niet op te volgen. Bovendien maken wij ons zorgen over de uitvoeringskracht van onze overheid. Wij vragen dus van het kabinet om zo snel mogelijk tot een juridisch houdbare oplossing te komen voor deze enorme problematiek.

Ook moet het kabinet in gesprek met Brussel voor een oplossing. Het kan niet zo zijn dat we terecht onze handtekening zetten onder Europese klimaatplannen maar tegelijkertijd geen ruimte kunnen krijgen om ze uit te voeren. 

Huub Narinx: “Het lijkt wel alsof we er in Nederland alles aan doen het land op slot te zetten. We moeten bouwen vanwege torenhoge woningnood maar geven geen bouwvergunningen af. Het stikstof dossier verstikt onze economische activiteiten, ook bij noodzakelijke projecten als woningbouw.“