Skip to main content

Giel Braun, voorzitter van de LWV, Monique Princen, voorzitter van MKB Limburg en Léon Faassen, voorzitter van de LLTB  verwachten van provinciale bestuurders en van Provinciale Statenleden dat zij met ons als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agrarische sector prioriteit geven aan het bestrijden van de werkelijke crisis.

Dagblad De Limburger
De werkgeverskoepels LWV, MKB Limburg en de agrariërsorganisatie LLTB vrezen dat de bestuurlijke impasse in Limburg de aanpak van veel belangrijke vraagstukken hindert. Ze schrijven dat in een gezamenlijk opiniestuk.

Zowel in Den Haag als ook bij de provincie Limburg vindt er op het hoogste niveau – Tweede Kamer en Provinciale Staten – een confrontatie plaats met en tussen de gevestigde macht die catastrofaal kan worden voor Nederland.

Wij beperken ons in dit opiniestuk tot de situatie in Limburg, die wij bestuurlijk meer dan zorgelijk vinden. Limburg staat voor zeer grote opgaven. We zien dat het stikstofdossier vasthangt. Ook moeten de woningbouw en aanleg van infrastructuur (weg, water en spoor) absolute prioriteit krijgen in Limburg. Verder is het zo dat de energietransitie verstandige besluiten vraagt van provinciale bestuurders. Bovendien zijn er grote tekorten op de arbeidsmarkt na de wederopstanding van de economie als we Covid-19 achter ons kunnen laten. Allemaal uitdagingen waarvoor het Limburgse bedrijfsleven en de provinciale overheid oplossingen moeten bedenken. Om maar te zwijgen over de financiële positie van de vele ondernemers die in hun bedrijfsvoering zwaar getroffen zijn door de lockdown als gevolg van de coronacrisis.

Verwachten
In deze grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog verwachten wij van provinciale bestuurders en van Provinciale Statenleden dat zij met ons als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de agrarische sector, verenigd in de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), MKB Limburg en Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), prioriteit geven aan het bestrijden van de werkelijke crisis.

Natuurlijk begrijpen wij dat zaken als bestuurlijke integriteit en vertrouwen aangetoond moeten worden door bestuurders in overheidsdienst, zeker wanneer deze onder vuur komen te liggen. Natuurlijk begrijpen wij dat Provinciale Staten haar controlerende functie wil en moet uitvoeren, wanneer men veronderstelt dat het goed mis is gegaan. Echter, is het belang van Limburg momenteel niet veel groter dan bestuurlijke afrekeningen op het provinciehuis zijn? Snakt Limburg niet naar oplossingen voor veel grotere problemen?

Ondersteund
De coalitievorming na de laatstgehouden verkiezingen van Provinciale Staten in 2019 heeft, na een moeizame formatie, geleid tot een extraparlementair college dat op volle stoom was in de uitvoering van beleid. Een beleid dat wij als ondernemersverenigingen goed konden volgen en dat grotendeels door ons werd ondersteund. Wij achten het volstrekt onverantwoord als het provinciaal bestuur op dit moment, midden in de regeerperiode en midden in de grote crisis waarin we ons bevinden, prioriteit geeft aan interne, politieke problemen. Je kunt iedereen naar huis sturen, iedereen kan uit eigen beweging opstappen, maar de vraag is in hoeverre daarmee de maatschappelijke problemen zijn opgelost?

Deze periode vraagt om veel wijsheid, om bestuurlijke verantwoordelijkheid en wendbaarheid, om de moed om partijpolitieke zaken ondergeschikt te maken aan waar we echt voor staan: herstel van Limburg. We hopen dat dit zal doorklinken in de komende debatten op het provinciehuis in Maastricht.