Skip to main content

De LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland zijn na de plotselinge ban van nieuwe zakelijke aansluitingen op het stroomnet in Brabant en Limburg in gesprek gegaan met Ben Voorhorst. Voorhorst is door de minister voor Klimaat en Energie en de provincies Noord-Brabant en Limburg aangesteld als speciaal coördinator om met oplossingen te komen voor het volle elektriciteitsnet in beide provincies. Namens de ondernemersverenigingen zit Herman Molenaar aan tafel.

In een open brief aan Ben Voorhorst geeft Molenaar, die jarenlang was verbonden aan de board van Vanderlande in Veghel, nog eens aan wat er voor allemaal op het spel staat. De boodschap daarbij is helder: los het probleem op en sta zo snel mogelijk weer nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet toe!

Het besluit om sinds medio juni van dit jaar geen nieuwe zakelijke aansluitingen meer toe te staan viel ondernemers in Limburg en Brabant rauw op het dak. Niet alleen gaat dit ten koste van het ondernemingsklimaat, het doorkruist ook de noodzakelijke verduurzaming van het bedrijfsleven. De stop is dan ook onacceptabel. Dat vinden ondernemersverenigingen LWV en VNO-NCW Brabant Zeeland.

Een recordaantal van 400 leden reageerde in juni op een enquête en van de respondenten gaf twee/derde aan hier onmiddellijk of vrijwel onmiddellijk negatieve gevolgen van te ondervinden. Plannen voor nieuwbouw, verduurzaming of aanpassing van de productie komen on hold te staan met alle gevolgen van dien.

Begin september vindt het derde overleg plaats.