Skip to main content
Begin: 28-02-2024 - 21:23 || Eind: 28-02-2024 - 21:23
Locatie:

Ondernemersorganisaties LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn evenals het kabinet zeer bezorgd dat het Coronavirus de ruimte wordt gegeven van een nieuwe gevaarlijke opmars. ‘Een tweede golf is desastreus voor de economie; het zal honderd duizenden mensen hun baan kosten. Wij staan vierkant achter de oproep van het kabinet om de regels na te leven’ aldus de ondernemersorganisaties. Al twee weken geleden deden LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland een oproep aan hun leden met praktische handvaten om hieraan bij te dragen.

Daarnaast zijn de ondernemersorganisaties van mening dat de preventieve maatregelen eenduidiger en effectiever moeten zijn. Dit hebben zij vandaag in een brief aan het kabinet laten weten. Volgens de organisaties moet er meer ruimte zijn voor voorzorgsmaatregelen (‘baat het niet, het schaadt ook niet’) in plaats van beleid alleen baseren op exacte wetenschap. Daarnaast moeten de preventiemaatregelen goed economisch worden doordacht. Concreet pleiten de organisaties voor:

1) meer landelijke regie ten aanzien van het dragen van mondkapjes

2) snelle duidelijkheid over de ventilatie van binnenruimtes

3) sneller testen met veel kortere wacht- en doorlooptijden

4) beheersing van drukte in het openbaar vervoer.

Nieuwe landelijke lockdown desastreus voor economie

De ondernemingsorganisaties delen de zorg van het kabinet dat met de huidige ontwikkeling van het aantal besmettingen we in het najaar een tweede coronagolf tegemoet kunnen zien. ‘Voor een toch al zwakke economie zal een nieuwe lockdown desastreus zijn. Het CPB rekent in dit geval op meer dan 1 miljoen werklozen in 2021 met een bloedbad aan faillissementen van bedrijven. Echt alles moet gedaan worden om dit te voorkomen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Geen lokale verschillen in preventief beleid

Volgens de organisaties moeten economische overwegingen een stevige rol spelen in het anti-coronabeleid. Dat pleit ook voor meer landelijke uniformiteit in preventief beleid. ‘Het moet er immers niet toe leiden dat mensen zich slechts verplaatsen naar steden waar verplichtingen zoals het dragen van mondkapjes niet gelden en ondernemers in “strenge” gemeenten de dupe zijn van andere gemeenten of veiligheidsregio’s. Zo wordt er niets opgelost maar worden problemen slechts verschoven’ aldus LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland.

Belang van eenduidiger landelijk preventief beleid

Nederland is te klein voor lokale verschillen in preventief beleid. De ondernemersorganisaties doen daarom een oproep aan het kabinet om op een aantal fronten eenduidiger te zijn over de preventieve coronamaatregelen en ze effectiever in te zetten:

Meer landelijke regie ten aanzien van het dragen van mondkapjes zoals in omringende landen; dit gaat ook helpen voor het nationale bewustzijn dat Corona nog allerminst verslagen is;
Ventilatierichtlijnen voor binnenruimtes, in het bijzonder kantoren; de overdracht van Corona via de aerosolen en ventilatiesystemen moet niet langer worden gebagatelliseerd; besmettingen vinden vooral binnen plaats; hoe dit te tackelen, moet nu de herfst er aan komt duidelijk worden;
Sneller en meer testen en veel kortere wacht- en doorlooptijden : dagen moeten wachten op testresultaten ontmoedigt testen ;
Meer gerichte vervoersinformatie om woon-werkverkeer beter over de dag te spreiden.
LWV/VNO-NCW en MKB Nederland: ‘vanzelfsprekend moeten preventieve maatregelen proportioneel zijn en gericht op vermijding van besmetting. In dit licht past het niet de horeca als bron van besmetting te kwalificeren. De cijfers wijzen op het tegendeel. Horeca ondernemers werken juist zeer goed mee om besmetting te vermijden’.

Alle hens aan dek

De ondernemingsorganisaties zijn zeer bereid alles te doen om ervoor te zorgen dat een tweede coronagolf wordt vermeden. ‘Alleen wanneer we met elkaar de coronaregels eenduidiger en effectiever maken, we meer uit voorzorg durven handelen én de regels volgen, kan een tweede golf worden voorkomen’.