Skip to main content

LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland zijn zeer teleurgesteld over de nieuwe lockdown voor de horeca die dicht moet vanaf 20 uur, evenementen die niet kunnen doorgaan en winkels die ’s avonds dicht moeten. Ook andere sectoren (reizen, cultuur, toerisme, etc.) krijgen opnieuw een stevige knauw door alle maatregelen. ‘Ondernemers en hun medewerkers dragen nu de last van een gebrekkige zorgcapaciteit, een te late uitrol van de derde (booster) prik en een geringe vaccinatiegraad onder specifieke doelgroepen. Wij houden het kabinet er aan dat deze onrechtvaardigheid tot de kortst mogelijke periode wordt beperkt en de schade voor de getroffen bedrijven volledig wordt vergoed,’ aldus de ondernemersorganisaties.   

‘Het is wrang om te zien dat ondernemers in zwaar getroffen sectoren opnieuw het kind van de rekening zijn door beperkingen van overheidswege en de gebrekkige zorgcapaciteit. Juist zij hadden het al zwaar met een flinke schuldenberg en begonnen net weer vooruit te kijken. Daarom moet hun omzetderving honderd procent worden gecompenseerd. Over de precieze invulling van compensatie zijn we met het kabinet in gesprek,’ aldus LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland.

Gerichte vaccinatiestrategie
Volgens de ondernemersorganisaties is de enige uitweg uit de ellende het versnellen van de uitrol van de corona-booster prik, het versneld aanschaffen van medicatie en bovenal een gericht doelgroepenbeleid om de vaccinatiegraad te verhogen. Daarnaast blijft het ‘opkrikken’ van de (IC) zorgcapaciteit cruciaal. ‘Alleen zo voorkomen we dat dit weer eindeloos duurt en we de hele winter zigzag-beleid gaan zien of lockdowns die eindeloos langer duren dan eerder beloofd,’ aldus de ondernemersorganisaties. 

Periode van onzekerheid
Met het afkondigen van de nieuwe maatregelen, breekt er volgens de ondernemersorganisaties weer een nieuwe periode van onzekerheid aan voor grote groepen ondernemers. Hoe lang gaat dit duren? Kan ik mijn voorraden weer weggooien? Kan ik mijn mensen behouden? Ze roepen het kabinet dan ook op om snel met een gerichte strategie te komen en eerlijk te zijn over de verschillende scenario’s.

Bereidheid te helpen
Met nieuwe posters en banners wijzen de ondernemersorganisaties klanten en medewerkers komende weken weer op het belang van het naleven van de basisregels. Ze roepen iedereen nogmaals op je daar strikt aan te houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Met de campagne ‘Twijfel over vaccineren laat je informeren’ proberen ze twijfelaars over de streep te trekken zich alsnog te laten vaccineren. ‘Onze bereidheid om de vaccinatiegraad verder te helpen verhogen in specifieke doelgroepen sectoren blijft daarnaast staan, al zijn eerdere voorstellen vanuit branches, als het uitzendwezen, door de overheid nog niet opgepakt’, aldus LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland.